POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
WWW.CADSOFT.PL

Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu danych osobowych jest Cadsoft Tomasz Grzyb. Ul Bema 60, 01-244 Warszawa, NIP 5341548061, REGON 016199727, które są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).
 2. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny.

Cele gromadzenia danych

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacji usługi, marketingowych oraz bilingowych.
 2. Dane zbierane podczas kontaktu są wykorzystywane tylko do odpowiedzi na Twoje pytania.
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Udostępnianie danych

 1. Nie będziemy udostępniać ani sprzedawać Twoich danych podmiotom trzecim.
 2. Cadsoft może udostępnić Twoje dane tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ochrona Twoich danych

 1.  Cadsoft będzie chronić dane zgromadzone na Twoim koncie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Twoje dane nie będą udostępniane ani sprzedawane żadnym podmiotom trzecim.
 3. Twoje dane mogą być udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Kwestie techniczne oraz pliki cookies (ciasteczka)

 1. Na stronie oraz w systemie Cadsoft są wykorzystywane pliki cookie.
 2. Pliki cookie są używane do podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika, do celów statystycznych oraz celów związanych z ulepszaniem systemu.
 3. Pliki cookie zawierają dane służące do identyfikacji zalogowanego użytkownika.
 4. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych.
 5. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

Zabezpieczenie danych

 1. Baza danych jest zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zmiana danych

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia danych oraz prawo sprzeciwu w przypadkach wymienionych w w/w ustawie.
 2. Jeżeli Twoje dane osobowe lub dane firmy ulegną zmianie powinieneś je zaktualizować lub powiadomić nas o tej zmianie telefonicznie, listownie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres cadsoft@cadsoft.pl

Zmiany w polityce prywatności

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na tej stronie.

Kontakt

 1. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności lub ochrony Twoich danych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (+48 22) 862 30 50 lub mailowo na adres cadsoft@cadsoft.pl