Autodesk AutoCAD Mechanical
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/58.gif

AutoCAD Mechanical 2015

AutoCAD Mechanical to wersja programu AutoCAD opracowana dla inżynierów mechaników. Zawiera pełną funkcjonalność AutoCAD plus kompleksowy zestaw narzędzi przyśpieszających projektowanie urządzeń mechanicznych. AutoCAD Mechanical automatyzuje wiele typowych zadań, takich jak generowanie elementów maszynowych, wymiarowanie i tworzenie zestawień materiałowych.

Program umożliwia kreślenie rysunków zgodnie z wieloma międzynarodowymi standardami. Pozwala kreślarzowi szybko i łatwo rysować szczegóły i dokumentować prototypy cyfrowe utworzone w Autodesk Inventor. AutoCAD Mechanical zwiększa konkurencyjność używających go projektantów oszczędzając im wiele godzin żmudnej pracy, które mogą teraz poświęcać na działania twórcze, a nie na rozwiązywanie problemów z organizacją pracy.


Linie środkowe przecinają się

Program AutoCAD Mechanical rysuje obecnie przecięcia linii środkowych za pomocą dwóch segmentów linii. Umożliwia to przecinanie się linii środkowych zgodnie z normami rysunkowymi, według których linie środkowe zawsze przecinają się na linii, a nie na odstępie. W poprzednich wersjach przecięcia linii środkowych były rysowane za pomocą czterech segmentów linii. Często powodowało to powstawanie nieoczekiwanych wyników w przypadku edycji linii środkowych.

 

Udoskonalenia bibliotek elementów

Udoskonalenia wprowadzone do standardowych bibliotek elementów dostarczanych z programem AutoCAD Mechanical 2015.Standardowa biblioteka elementów została udoskonalona, aby uwzględnić następujące części znormalizowane:

 • Łączniki - podkładki - podkładki stożkowe - DIN 6917:1978, DIN 6918:1990,DIN 6918:1990, 
 • Profile stalowe - przekroje walcowane - ceowniki półzamknięte - JIS G 3350:2009
 • Profile stalowe - profile okrągłe - JIS G 3452:2010
 
     
   

Wiązania implikowane

Polecenia tworzenia geometrii w programie AutoCAD Mechanical zostały udoskonalone w celu obsługiwania wiązań implikowanych. Kiedy implikowanie wiązań jest włączone, tworzone są różne wiązania geometryczne, które zachowują kształt obiektu, a w przypadku linii środkowych, jego związek z obiektem  znajdującym się pod spodem. Rozszerzone polecenia to: AMCENTLINE, AMRECTANGLE, AMSYMLINE

 
     

Jednoczesna edycja wielu wymiarów

Teraz można wybrać wiele wymiarów i edytować je tak samo, jak pojedynczy wymiar. Po wybraniu wymiaru do edycji w programie AutoCAD Mechanical zostanie wyświetlona karta kontekstowa wstążki Superwymiarowanie. Ta karta kontekstowa zawiera właściwości wybranego wymiaru i umożliwia ich zmianę.

 

Udoskonalenia symboli

Symbole chropowatości zostały udoskonalone w celu obsługi funkcji niezbędnych do wdrożenia w nowszych wersjach norm: ISO, DIN, BS, GB i JIS. Obsługiwane rewizje to:

 • BS EN ISO 1302 - 2002
 • DIN EN ISO 1302 - 2002
 • GB/T 131 - 93
 • ISO 1302 : 2002(E)
 • JIS B 0031 : 2003 (ISO 1302 : 2002)

Teraz można określać wymagania dotyczące chropowatości w widoku z góry.

Opisy linii odniesienia rozpoznają obecnie pogłębienia czołowe w rzutach rysunku w dokumentacji modelu wygenerowane z modeli programu Inventor.

Symbole są teraz dołączane do krawędzi w rzutach rysunku w dokumentacji modelu. Podczas przesuwania rzutu rysunku wszystkie dołączone symbole przesuwają się razem z nim.

   

Śledzenie nieskojarzonych wymiarów

Wymiary mogą utracić skojarzenie z wielu powodów. Jeśli na przykład wymiar zostanie umieszczony pomiędzy krawędzią a otworem w rzutem rysunku, a otwór zostanie usunięty podczas zmiany w modelu, to wymiar utraci skojarzenie. Nowy element o nazwie monitor opisu śledzi wymiary, które są odłączane z powodu zmian w widoku rysunku.

 
     

Narzędzia zwiększające wydajność  

Menadżer wiązań

Twórz projekty w bardziej intuicyjny i wydajny sposób, określając parametryczne wiązania zamiast ręcznego kreślenia geometrii części. Dzięki menadżerowi wiązań możesz z łatwością stworzyć z nich inteligentne konstrukcje, wprowadzając powiązania wiązań dynamicznych, takich jak wiązanie równoległe, styczne i prostopadłe. Po zdefiniowaniu parametrów menadżer wiązań automatycznie uaktualni geometrię, utrzymując dokładność powiązań w miarę wprowadzania zmian do projektu.

 

Pakiet programistyczny (SDK)

Możesz dostosowywać i łączyć funkcje programu AutoCAD Mechanical, dzięki czemu osiągniesz jeszcze lepszą wydajności pracy. Pakiet programistyczny interfejsu programowania aplikacji umożliwi Ci dostosowanie i zautomatyzowanie poszczególnych funkcji lub grup funkcji. Z programem dostarczono zaktualizowaną dokumentację interfejsu API oraz przykładowe skrypty.

     

Dołączanie i dopasowywanie linii opisów

Wszystkie symbole teraz rozpoznają do jakiego typu obiektu są dołączone i automatycznie dostosowują się do niego. Po dołączeniu symbolu do okręgu, łuku lub splanuj pierwszy segment linii odniesienia tworzony jest prostopadle do wybranego obiektu. W razie potrzeby, można zmienić to zachowanie, naciskając SHIFT + Z.

Po podłączeniu symbolu do linii, pierwszy punkt, wybrany automatycznie staje się punktem zaczepienia. W przypadku niektórych symboli, gdy opcja Object Snap Tracking jest włączona, można funkcją śledzenia znaleśc inne linie znajdujące się w pobliżu. Dzięki temu sprawnie możemy utworzyć pierwszy segmenty linii odniesienia prostopadłej do obiektu.

 • Symbole, które mają się taką funkcjonalność
 • Opis (AMNOTE)
 • Chropowatość powierzchni (AMSURFSYM)
 • Spoina (AMWELDSYM)
 • Oznaczenie krawędzi (AMEDGESYM)
 • Oznaczenie/stemplowanie (AMMARKSTAMP)
 • Połączenie nierozłączne (AMDEADJOINT)
 • Pochylenie i nachylenie (AMTAPERSYM)
 

Zoptymalizowane otoczenie projektowania

O programowanie AutoCAD Mechanical zostało wyposażone w zoptymalizowany interfejs użytkownika. Teraz możesz szybciej odnajdywać ulubione narzędzia oraz komendy, a także wygodniej wyszukiwać rzadziej używane elementy i łatwiej odkrywać nowe funkcje. Dzięki temu spędzasz mniej czasu na przeszukiwaniu pozycji menu i pasków zadań, a więcej czasu na właściwej pracy.

     

Autodesk Exchange dla AutoCAD Mechanical

Dzięki dostępowi do animacji szkoleniowych oraz pomocy umieszczonej na stronach internetowych, wszystkie informacje są na bieżąco aktualizowane. Cała zawartość pomocy jest na bieżąco dostępna w Autodesk Mechanical.

 

Rozciąganie wymiarów

Możesz z łatwością dopasować konstrukcje do konkretnych rozmiarów i kształtów. Wystarczy zmienić wartości wymiarów, a geometria projektu zostanie automatycznie zmieniona. Przy bardziej złożonych konstrukcjach możesz skorzystać z wielu okien wyboru naraz, które umożliwią Ci dokładne określenie elementów geometrii, które powinny zostać zmienione przez nową wartość wymiaru.

     

Zmiana rozmiaru przez przeciągnięcie

Po utworzeniu wiązań wymiarowych części/elementu można określić, że wielkości wstawianego elementu na rysunek. Wystarczy określić wartość wymiaru podczas operacji "przeciągnij uchwyty". AutoCAD Mechanical następnie monituje przeciągnięcie, aby określić rozmiar po umieszczeniu części na rysunku.

 

Autodesk Content Explorer

Nowa funkcjonalność Autodesk Content Explorer umożliwia natychmiastowe odnalezienie elementów rysunku bazując na np. atrybutach tekstu. Automatycznie generowany jest index danych który umożliwia szybkie odnajdywanie plików, bloków, warstw, typów linii czy styli.

Biblioteka elementów znormalizowanych

 

Tabele rysunku i zmian

Dzięki jednolitym, wstępnie stworzonym tabelom rysunku i zmian możesz szybko generować rysunki. Program AutoCAD Mechanical zawiera pełen zestaw tabeli rysunku i zmian z możliwością ich konfigurowania, z zastosowaniem jednostek imperialnych i metrycznych. Tabele można z łatwością dostosować wykorzystując informacje charakterystyczne dla Twojej firmy.

 

Publikacja części

Środowisko publikowania części dostępne jest teraz nie tylko dla części standardowych ale także dla części własnych.

     

Aktualizacja elementów z biblioteki

Jeżeli zawartość biblioteki elementów został zmodyfikowany po wstawieniu części lub elementu na rysunek, części lub element na rysunku traci połączenie z bazą. Poprzednio trzeba było kliknąć dwukrotnie na każdą części/element na rysunku, aby go zaktualizować. Teraz możesz uruchomić polecenie AMUPDATECONTENT i zaznaczyć wszystkie części do aktualizacji.

 

Znormalizowane części, elementy i otwory

Teraz możesz szybciej tworzyć dokładne projekty, opierając się na częściach z przygotowanych wcześniej bibliotek standardowych elementów. Oprogramowanie AutoCAD Mechanical zawiera ponad 700 000 części – w tym śrubki, nakrętki, podkładki, kołki, nity i tuleje. Do tego otrzymujesz 100 000 wstępnie narysowanych elementów, takich jak podcięcia oraz wręby zakończeń gwintów, a także ponad 8 000 wstępnie narysowanych otworów, w tym przelotowych, ślepych oraz podłużnych. Po wprowadzeniu tych elementów do projektu, program AutoCAD Mechanical automatycznie oczyści obszar wstawienia, eliminując konieczność nanoszenia ręcznych poprawek.

     

Obsługa standardu GOST

Zgodności AutoCAD Mechanical z normami GOST, umożliwia korzystanie z następujących symboli (Linie odniesienia wg standardu GOST, grot strzałek GOST), które występują w rosyjskiej normie.

 • Tolerancja kształtu i położenia (AMFCFRAME)
 • Identyfikator elementu (AMFEATID)
 • Identyfikator symboli bazy

AutoCAD Mechanical tworzy dodatkowe segmenty linii odniesienia zgodnie z wytycznymi przez normą GOST. Po dodaniu linii odniesienia i wybraniu obiektu dołączamy i przenosimy wskaźnik myszy na symbol, aby wyświetlić podgląd. Jeżeli pojawi się problem z ograniczeniem, wybieramy klawisze SHIFT + Z i zmieniami kierunek linii odniesienia. Ten skrót przełącza stopnie ograniczenia swobody stosowane przez AutoCAD Mechanical.
Uwaga: w określaniu linii odniesienia do ramki tolerancji i położenia, standard GOST jest jedyną normą, który nie wymaga aby linia odniesienia była pozioma.

 

 
 

Publikowanie części

Możesz wykorzystać już wykonaną pracę, utrzymując jednolitość projektów dzięki prostym funkcjom zapisu i współdzielenia projektów części. Funkcja publikowania w oprogramowaniu AutoCAD Mechanical umożliwia dodawanie własnych części do istniejącej biblioteki, a także udostępnia jednolity punkt współdzielenia konstrukcji najczęściej stosowanych elementów.

 

Wybór geometrii dla nowego widoku

Wybór geometrii dla nowego widoku Teraz można wybrać geometrię dla nowego widoku bezpośrednio z okna dialogowego gdzie można teraz dodać widoki dla części, podczas edycji innego widoku, za pomocą narzędzia Quick View.

Generatory elementów maszynowych i kalkulatory  

Generator sprężyn

Możesz dobierać, wyliczać i wstawiać do projektu różne rodzaje sprężyn – naciskowe, rozciągane, skrętowe i talerzowe. Generator sprężyn umożliwia sterowanie typem reprezentacji sprężyny, a także tworzenie formularza danych technicznych, który następnie można wykorzystać w rysunku. Kalkulator sprężyn umożliwi dobranie odpowiedniej sprężyny za pierwszym razem.

 

Generator pasów i łańcuchów

Możesz szybko tworzyć zespoły łańcuchów i pasów, zaprojektowanych na podstawie obliczeń inżynieryjnych programu, które zapewniają optymalną wydajność. Program automatycznie oblicza optymalną długość łańcuchów oraz pasów na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, a następnie wstawia je w projekt mechaniczny. Aby rozpocząć, wystarczy wybrać pasy bądź łańcuchy ze standardowych bibliotek programu.

     

Analiza metodą elementów skończonych 2D (FEA)

Możesz uniknąć kosztownych procesów testowania produktów, ponieważ masz możliwość przeanalizowania integralności projektu mechanicznego pod określonym obciążeniem, a także zidentyfikowania potencjalnych obszarów awarii. Funkcja FEA 2D umożliwi Ci określenie oporu obiektu pod statycznym obciążeniem. Intuicyjny interfejs ułatwia dodawanie ruchomych lub stałych podpór, a także punktów, linii oraz obszarów naprężeń.

 

Generator wałków

Przyśpiesza proces przygotowywania i analizy rysunków. Generator wałków tworzy widoki rysunków zarówno pełnych, jak i wydrążonych wałków. Dzięki temu możesz z łatwością wykończyć rysunek takimi elementami, jak otwory środkowe, fazy, stożki, zaokrąglenia, rowki, profile, gwinty, podcięcia i złączki. Oprócz tego program zawiera szeroką bibliotekę wygodnie pogrupowanych znormalizowanych części, takich jak łożyska, przekładnie zębate, pierścienie zabezpieczające oraz uszczelki. Po zakończeniu projektu program AutoCAD Mechanical automatycznie tworzy odpowiednie widoki z boku, a także weryfikuje wytrzymałość zaprojektowanych wałków za pomocą wbudowanych wykresów oraz tabel.

 Narzędzia dokumentacji i raportowania

Automatyczne wyodrębnianie zestawień komponentów

Możesz oszczędzić czas i zachować dokładność informacji zestawień komponentów, wyodrębniając je ze starszych plików formatu DWG. Korzystając ze starszych plików formatu DWG, które zostały stworzone przez wcześniejsze wersje programu AutoCAD lub programy innych producentów, z łatwością wykorzystasz ponownie dane bądź wygenerujesz dokładne raporty zestawień komponentów. Automatyczne wyodrębnianie obu list elementów oraz informacji z tabelek rysunkowych uwalnia Cię od konieczności ręcznego otwierania i śledzenia podzespołów – czynności, które są często źródłem błędów.

 

Skalowanie

Oszczędzisz godziny pracy, ponieważ teraz możesz pracować na jednej kopii rysunku, zamiast tworzenia wielu kopii w różnych skalach. Program AutoCAD Mechanical oferuje kilka opcji skalowania obrazów tak, aby użytkownik mógł je dopasować do papieru o większych lub mniejszych rozmiarach. Wystarczy uaktualnić współczynnik skali, a rozmiar rysunku zostanie poprawnie przekształcony. Wszystkie opisy, takie jak tekst, wymiary, bloki, kreskowanie czy typy linii, także zachowają poprawne proporcje i pozycje.

     

Automatyczne zarządzanie warstwami

Uniknij błędów i oszczędzaj czas, używając programu do organizowania warstw rysunków i zarządzania nimi. Inteligentny system zarządzania warstwami oprogramowania AutoCAD Mechanical automatycznie umieszcza pozycje w odpowiednich warstwach, stosując odpowiednie kolory i typy linii w miarę tworzenia rysunku. Możesz z łatwością dostosować ten system tak, aby spełniał konkretne wymagania Twojej firmy.

 

Super wymiar

Ulepszona funkcja Super Wymiar, która automatycznie dostosowuje wymiary elementów do pozostałych właściwości (tolerancja, pasowanie, odchyłka...) rysunku, bez otwierania jakiegokolwiek dodatkowego okna dialogowego.

     

Przedłużenie linii symbolu chropowatości

Po wybraniu obiektu, dołączeniu linii i przesunięciu wskaźnika kursor poza koniec linii lub łuku, program automatycznie przedłuża linie opisu symbolu chropowatości. Jeżeli odległość między kursorem i końcem łuku jest większa od wartości określonej w zmiennej DIMEXO, przedłużenie linii powierzchni jest wyświetlana z określoną wartością odsunięcia.

 

Edycja wymiaru

Ulepszone polecenie AMPOWERDIM, daje możliwość dostępu do wszystkich opcji które były dostępne w Super wymiarowaniu bez konieczności przełączania się miedzy zakładkami. Jeśli projektant preferuje poprzednią wersje okna dialogowego Super wymiarowania można wyłączyć zmienną systemową AMPOWERDIMEDITOR.

Narzędzia dokumentacji modelu

Automatyczne generowaniu inteligentnej dokumentacji modeli 3D wykonanych w AutoCAD®, Autodesk® Inventor® i innych systemach takich jak: SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, CATIA®, Rhino, i NX®. Automatyczne generowanie rzutów, różne style wizualizacji są automatycznie aktualizowane przy zmianie geometrii modelu.

   

Współpraca i zarządzanie danymi  

Usprawniona translacja STEP / IGES

Program upraszcza proces współpracy z dostawcami i klientami, ponieważ umożliwia współdzielenie oraz ponowne wykorzystanie danych projektów mechanicznych z innymi programami CAD/CAM. Odczytywanie i zapisywanie danych projektów i rysunków w standardowych formatach branżowych.

 

Zintegrowane funkcje zarządzania danymi

Narzędzia zarządzania danymi w grupach roboczych umożliwiają bezpieczne przechowywanie roboczych danych projektów mechanicznych, powiązanych dokumentów oraz zarządzanie tymi danymi. Pracownicy zespołu mogą skrócić cykle projektowe i zwiększyć zwrot z inwestycji w dane projektowe dla firmy, poprzez ponowne wykorzystywanie projektów.

     

Import danych z programu Excel

Możesz teraz importować pliki XLS bezpośrednio do tabeli rodziny. Pierwszy wiersz danych z Excel zawiera nazwy kolumn. Import zastępuje nazwy kolumn, które istnieją w rodzinie tabeli. Automatycznie tworzy nowe kolumny, gdy nie znajduje się pasujące nazwy. Możesz dodać lub zastąpienie istniejących danych w tabeli rodzinne. Możesz również skopiować komórki z arkusza programu Excel i wkleić je do tabeli rodziny.

 

Kreator migracji zestawienia BOM

Podstawową zaletą programu jest generowanie zestawień BOM z rysunków AutoCAD Mechanical. Jeśli lista części zestawienia w rysunku jest utworzona ręcznie kreator migracji BOM pozwala między innymi na: analizę listy części; identyfikację części lub podzespołów w rysunku uwzględnionych w zestawieniu; zastąpienie ręcznie utworzonej listy na listę części zgodną z bieżącym standardem rysunkowym.

     

Przekład językowy

Przyśpiesz przekład językowy projektów, upraszczając komunikację międzynarodową za pomocą wbudowanych narzędzi. Program AutoCAD Mechanical zawiera podstawową bibliotekę linijek tekstów w różnych językach, które umożliwiają przekład tekstu na rysunku z jednego języka na drugi. Biblioteka została stworzona w otwartym formacie, co umożliwia rozszerzenie lub modyfikowanie jej zawartości do potrzeb użytkownika.

 

Autodesk Vault Professional

Możesz zarządzać projektami mechanicznymi i procesami zarządzania publikacją, a także organizować i automatyzować je. Oprogramowanie Autodesk® Vault Professional pomoże Ci stworzyć pełne, dokładne projekty, zatwierdzone przez projektantów, które niezawodnie trafią do zakładów wytwórczych na czas.

 

AutoCAD Mechanical 2015

AutoCAD 2015
 Pełna funkcjonalność AutoCAD
 Automatyczne ukrywanie linii  
 Szybkie wymiarowanie
 Generatory elementów mechanicznych i kalkulatory  
 Obsługa międzynarodowych norm  
 700 000 elementów znormalizowanych  
 Kompatybilność z formatem DWG
 Narzędzia CAD do projektowania
 Interfejs AutoCAD
 Tworzenie zestawienia komponentów BOM i opisy balonów  
 Zintegrowany Autodesk Vault do zarządzania danymi  

AutoCAD Mechanical 2015 wersja 32 bitowa

 • Microsoft® Windows® XP Home i Professional (SP2 lub nowszy), Microsoft® Windows Vista® (SP1 lub nowszy) Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium editions lub Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium
 • Intel® Pentium® i AMD Athlon® dual-core procesor, 1.6 GHz lub szybszy z technologią SSE2 dla Windows XP, lub Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon dual-core, 3.0 GHz lub szybszy z technologią SSE2 dla Windows Vista lub Windows 7
 • 2 GB RAM
 • 2.8 GB wolnego miejsca na dysku na instalacje (3.4 GB dla „czystego komputera" bez zainstalowanego komponentu .NET)
 
 

AutoCAD Mechanical 2015 wersja 64 bitowa

 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Microsoft Windows Vista (SP1 olub nowszy) Enterprise, Business, Ultimate, Home Premium lub Microsoft® Windows® 7 Enterprise, Business, Ultimate, Home PremiumAMD Athlon z technologią SSE2,
 • AMD Opteron® z technologią SSE2, Intel® Xeon® z Intel EM64T obsługującym technologie SSE2, lub Intel Pentium 4 z Intel EM64T obsługującym technologie SSE2
 • 2 GB RAM
 • 3 GB wolnego miejsca na dysku na instalacje (3.6 GB dla „czystego komputera" bez zainstalowanego komponentu .NET)
     

Dodatkowe wymagania do pracy z modelowaniem w 3D

 • Intel Pentium 4 lub AMD Athlon, 3 GHz lub wyższy, lub Intel, AMD dwurdzeniowy, 2 GHz lub wyższy
 • 2 GB RAM lub więcej
 • 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym (oprócz miejsca na instalację)
 • karta graficzna 1,280 x 1,024 (true color) 32-bit 128 MB lub więcej pamięci RAM, technologie Pixel Shader 3.0 lub nowsza, Direct3D®
   
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii