Autodesk Revit Structure
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/39a.gif

Autodesk Revit Structure 2015

Równoczesne modelowanie strukturalne zapewniające efektywną i dokładną dokumentację, analizy i projekty.

Oprogramowanie Autodesk® Revit® Structure integruje wielomateriałowy model fizyczny z niezależnie edytowalnym modelem analitycznym. Tym samym zwiększa wydajność procesów analitycznych, projektowych i tworzenia dokumentacji konstrukcyjnej.

Oprogramowanie do tworzenia modeli konstrukcyjnych oraz dokumentacji Revit Structure zapewnia możliwość rozszerzenia o obustronnie zgodne oprogramowanie do przeprowadzania analizy konstrukcyjnej i tworzenia projektów, dostarczane zarówno przez firmę Autodesk, jak i jej wiodących w branży partnerów.

Program dostępny jest osobno lub w pakietach:

Building Design Suite Premium (jako Autodesk Revit - Architecture, Structure i MEP razem)
Building Design Suite Ultimate (jako Autodesk Revit - Architecture, Structure i MEP razem)
Infrastructure Design Suite Ultimate
Plant Design Suite Premium
Plant Design Suite Ultimate

 


Ulepszony model analityczny

Ulepszony model analityczny
Lepsze dostosowanie ścian analitycznych
Filtry oparte na statusie połączenia węzłów
Elementy fizyczne i analityczne w jednym zestawieniu

 

Ulepszona numeracja zbrojenia

  Automatyzacja i dostosowanie numeracji. Dodawanie komentarzy do rysunków warsztatowych Ulepszone tabele zbrojenia Dokładniejsze tabele i rysunki warsztatowe(szkice)
     

Nowe narzędzie w panelu "Zbrojenie"

Manualne pozycjonowanie(umieszczanie). Możliwość przedłużenia poza powierzchnię gospodarza lub jego krawędzi. Większa elastyczność w modelowaniu i precyzyjnym umieszczeniu zbrojenia.

 

Prezentacja dla zestawów prętów zbrojeniowych

Wyświetlanie reprezentatywnych podzbiorów. Różna prezentacja prętów dla zbrojenia ustalona w kazdym oddzielnym widoku. Bardziej dokładne i czytelne rysunki warsztatowe betonu zbrojonego
     

Większa dokładność końcowej fazy modelu

Lepsza kooperacja oprogramowania do projektowania stali. Ulepszenie kształtu uchwytów i przyciągania
Położenie widoczności linii

 

Sekcja właściwości strukturalnych

Ulepszony katalog profili
Analiza i kontrola bezpośrednio z modeli Revita
Nowe opisy wielu prętów zbrojeniowych
Lepsza integracja produktów symulacyjnych w ramach przepływu pracy BIM

Dwukierunkowe powiązanie z pakietami analizy wielokrotnej

Model analityczny w oprogramowaniu Revit Structure jest zgodny z oprogramowaniem Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional oraz Autodesk® Robot™ Structural Analysis. Dwukierunkowe powiązanie oznacza, że w przypadku zmiany dowolnego wymiaru składowego wyniki analizy są uaktualniane w sposób precyzyjny i automatyczny. Natomiast technologia zmian parametrycznych odpowiada za koordynację uaktualnień we wszystkich widokach projektu i rysunkach konstrukcyjnych. Oprogramowanie Revit Structure jest również zgodne z programami do analizy konstrukcyjnej oraz oprogramowaniem projektowym innych producentów. Do przykładów informacji konstrukcyjno-analitycznych, które można wymieniać z programami do analizowania i projektowania konstrukcji, należą warunki obwiedni, obciążenie i kombinacje obciążenia oraz właściwości materiałów i przekrojów.

 

Obsługa wielu formatów danych

Oprogramowanie Revit Structure umożliwia import, eksport i łączenie danych z formatami najbardziej popularnymi w branży, w tym DWG, DXF™, DGN, IFC oraz CIS/2, tym samym ułatwiając pracę z danymi otrzymanymi od konsultantów, klientów i wykonawców. Autodesk Revit Structure obsługuje tradycyjne metody pracy, w których modelowanie konstrukcyjne rozpoczyna się od dostarczenia przez architekta pliku DWG, przygotowanego w programie AutoCAD® lub AutoCAD Architecture. Ponadto Autodesk Revit Structure umożliwia eksportowanie modeli 3D do programu AutoCAD Architecture w celu analizowania ich własności konstrukcyjnych.

     

Zgodność z Autodesk Revit Architecture oraz Autodesk Revit MEP

Inżynierowie-konstruktorzy, inżynierowie MEP (mechanicy, elektrycy i hydraulicy) oraz architekci mogą w pełni wykorzystywać zalety platformy Revit do modelowania informacji o budynku i pracować w sposób bardziej wydajny w oparciu o jedną, wspólną bazę danych. Możliwe jest sprawdzanie kolizji pomiędzy elementami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i MEP. Otrzymywanie elektronicznych powiadomień o zmianach dokonanych przez pozostałych członków zespołu w projekcie umożliwia osiągnięcie jeszcze wyższego stopnia koordynacji.

 

Dwukierunkowe powiązania między modelami i widokami

W oprogramowaniu Revit Structure każdy widok 2D i 3D, arkusz rysunkowy, detal i zestawienie stanowi bezpośrednią prezentację informacji zapisanych w jednej bazie danych budynku. Każde wprowadzenie zmiany oznacza automatyczną aktualizację modelu oraz wszelkich pokrewnych rzutów, przekrojów, elewacji i zestawień. To bardzo ważna cecha oprogramowania Revit Structure – wpływa na łatwość eksploatacji i szybkość reakcji, praktycznie eliminuje błędy wynikające z braku koordynacji oraz zwiększa ogólną jakość dokumentacji.

     

Praca zespołowa

Podział pracy umożliwia dokonanie dystrybucji możliwości środowiska parametrycznego modelowania informacji o budynku w całym zespole projektowym. Wiele osób może pracować na tym samym, „inteligentnym" modelu informacji o budynku i zapisywać efekty pracy w jednym, centralnym pliku. Dostępne są różne metody współpracy: w ramach jednej firmy inżynieryjno-budowlanej; między inżynierami i kreślarzami; w ramach biura architektonicznego; między inżynierami, architektami i kreślarzami.

 

Obsługa różnych materiałów

Revit Structure zawiera charakterystyki różnych materiałów budowlanych, takich jak stal, lany beton, beton prefabrykowany, kamień i drewno. Przy projektowaniu budynków uwzględnia się różne materiały budowlane. Teraz podczas modelowania istnieje możliwość wykorzystania odpowiednich materiałów.

     

Dokumentacja projektowa

Revit Structure automatyzuje powtarzające się czynności kreślarskie, które w konwencjonalnym systemie CAD trzeba byłoby wykonywać ręcznie. Możliwe jest szybkie tworzenie przekrojów i elewacji oraz wywoływanie widoków szczegółowych. Użytkownik może tworzyć odwołania do przekrojów, elewacji i szczegółów w sposób automatyczny, na podstawie numerów arkusza. Dzięki dwukierunkowym powiązaniom dowolna zmiana w dowolnym widoku jest propagowana na każdy widok pokrewny, co pozwala zachować pełną koordynację nad wszystkimi rysunkami.

 

Parametryczne komponenty konstrukcyjne

Revit Structure udostępnia zestaw narzędzi do projektowania konstrukcyjnego, takich jak ściany, legary, belki, wiązary, legary otwarte, elementy z betonu prefabrykowanego, zbrojenie, połączenia stalowe, kotwy, stalowe płyty, detale i inne. Definicje parametryczne umożliwiają dokonywanie szybkiej oceny obiektu każdego typu. Przy tworzeniu nowych obiektów, szczegółów lub symboli Revit Structure przechowuje je w rodzinach, które dostępne są do edycji i wykorzystania w innych projektach.

     

Szczegóły konstrukcyjne

Dane szczegółowe można wyodrębniać z widoków modelu 3D z uwzględnieniem dodatkowych opisów; można je również opracowywać od podstaw za pomocą narzędzi kreślarskich 2D Revit Structure, bądź importować z konwencjonalnych plików CAD. W celu zaoszczędzenia czasu istnieje możliwość importowania całych arkuszy typowych szczegółów z wcześniejszych projektów w formacie DWG. Dostępne są wyspecjalizowane narzędzia kreślarskie do opracowywania elementów stalowych i żelbetowych, w tym symbole spoin, kotwy, pręty zbrojeniowe, zbrojenia powierzchniowe i inne.

 

Oprogramowanie dla inżynierii budowlanej, służące do modelowania informacji o budynku

Oprogramowanie Autodesk® Revit® Structure 2011 łączy wielomateriałowy model fizyczny z modelem analitycznym w celu umożliwienia wydajnej analizy, projektowania i tworzenia dokumentacji, zapewniając liczne korzyści.

     

Narzędzia do modelowania konstrukcji

Nowe narzędzia do modelowania umożliwiają tworzenie lepszych modeli konstrukcyjnych Dziel i manipuluj obiektami, takimi jak warstwy ściany czy wylewki betonowe, tak aby dokładniej przedstawić typy konstrukcji. Szybciej i łatwiej przygotuj rysunki warsztatowe dla produkcji dzięki dodatkowym funkcjom zapewniającym większą elastyczność w zakresie dokumentowania zespołów elementów modelu.

 

Chmura punktów

Revit ®Chmura Punktów umożliwia włączenie skanów laserowych bezpośrednio do procesu Modelowania Informacji o Budynku (BIM) przyśpieszając w ten sposób proces powstawania projektów renowacji i modernizacji.Wizualizacja chmury punktów jest możliwa bezpośrednio w Revit.

     

Revit Server

Revit® Server umożliwia zespołom projektowym pracującym w różnych lokalizacjach współpracę przy modelach współdzielonych poprzez sieć WAN. Zespół modeli centralnych może zostać zlokalizowany na jednym serwerze, który udziela dostępu serwerom lokalnym.

   
 20112012201320142015
GŁÓWNE FUNKCJE
Dwukierunkowe kojarzenie + + + + +
Parametryczne wiązania i rodziny + + UD UD +
Aktywowanie komend wyboru

 

+ + UD + +
Skróty klawiaturowe + + UD UD +
Narzędzia architektoniczne i modelowania terenu + + + + +
Śledzenie rewizji + + + + +
Opcje projektowe + + + + +
Standardy projektu + + + + +
Fazy projektu + + + + +
Wymiary tymczasowe + + UD + +
Rendering/Wizualizacja + + UD UD +
Modelowanie koncepcyjne   + UD UD +
Skróty formatowania tekstu      NEW + +
Znajdź i zamień tekst      NEW + +
Powtórzenie ostatniej komendy      NEW + +
DOKUMENTACJA
 Rzuty, przekroje, elewacje, rzut terenu + +  + + +
 Konwersja linii modelu do linii opisów      NEW + +
 Symbole opisów  +  +  UD + +
 Zestawienia i przedmiar materiałów + +  UD UD +
 Tekst i linie odniesienia + +  UD UD +
 Etykiety opisowe + +  UD UD +
 Arkusze + + UD + +
 Wymiary AEC + + + UD +
 Detale + + + + +
 Formatowanie tekstu      NEW + +
 Narzędzie Izolacja     NEW + +
 Witoki zespołów       NEW +
 NARZĘDZIA KONSTRUKCYJNE
 Ramy konstrukcyjne, słupy konstrukcyjne, fundamenty + + + + +
 Warunki obwiedni + + + + +
 Obciążenia + + + + +
 Przykrycie ze stalowych belek oraz belki krzywoliniowe + + + + +
 Pochyłe/faliste stropy + + + + +
Systemy belek  +  + UD + +
 Kratownice + + UD + +
Zbrojenie + + UD  UD UD
 Model analityczny + + UD  UD UD
 Czyszczenie połączeń elementów betonowych + + UD  UD +
 Biblioteka rodzin konstrukcyjnych + + UD  UD +
 Pochyłe słupy   + UD + +
 Umieszczanie belek z wykorzystaniem geometrii 3d CAD     NEW + +
 Kontrola tolerancji długości belek     NEW + +
 Dzielenie z otwarciem     NEW + +
 Tworzenie części/ dzielenie modelu na elementy konstrukcyjne       NEW +
 Zespoły elementów konstrukcji        NEW +
Siatki zbrojeniowe          NEW
 INTERFEJS
 Narzędzia do nawigacji 3D + +  +  UD +
 Okno dialogowe skrótów klawiaturowych     NEW + +
 Paleta właściwości     NEW + +
Pasek szybkiego dostępu   + UD + +
 Interfejsu użytkownika oparty na wstążkach   + UD + +
 Menu aplikacji   + UD + +
 Serwis Autodesk Seek   +  + + +
 Centrum informacyjne   + + + +
 Pasek kontroli widoku + + UD + +
Pomoc on-line     NEW + +
WSPÓŁPRACA
 Kopiuj/Monitoruj - Koordynacja + + + + +
 Zadania (współdzielenie pliku projektu) + + UD UD +
 Otwieranie oraz export do IFC + + UD + UD
 Podłączanie plików Revit + + UD UD +
 Importowanie/eksportowanie formatów CAD + + UD UD +
Publikowanie do produktów Autodesk Navisworks + + + + +
 Publikowanie do formatu DWF + + + + +
 Interoperacyjność z AutoCAD Architecture + + + + +
 Detekcja kolizji + + + + +
 API – Applicatiom Programming Interface + + UD + +
 Interoperacyjność z Autodesk Inventor   + UD + +
 Revit Server        NEW +
 Autodesk Cloud Structural Analysis         NEW

NEW - nowa funkcja

UD - udoskonalona funkcja

Minimalne: Konfiguracja podstawowa

System operacyjny

Microsoft® Windows®7 w wersji 32-bitowej

 • Enterprise
 • Ultimate
 • Professional
 • Home Premium

Przeglądarka

 • Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowsza)

Typ procesora

 • Jedno- lub wielordzeniowy procesor Intel® Pentium®, Xeon®, lub i-Series albo jego odpowiednik firmy AMD® z obsługą SSE2. Im wyższa częstotliwość tym lepiej. Oprogramowanie Autodesk® Revit® wykorzystuje wiele rdzeni do różnych zadań, maksymalnie 16 rdzeni w przypadku renderingu.

Pamięć

4 GB pamięci RAM

 • Zwykle wystarcza do typowej sesji edycji pojedynczego modelu zajmującego do 100 MB na dysku. Szacunki te uzyskano na podstawie testów wewnętrznych i relacji klientów. Poszczególne modele w różnym stopniu wykorzystują zasoby komputera i wpływają na jego wydajność.
 • Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci podczas jednorazowej konwersji do wyższej wersji.
 • Nie zaleca się stosowania opcji systemowej /3GB RAM. Jeśli opcja systemowa /3GB RAM jest włączona, konflikty z pamięcią sterowników karty graficznej mogą wpłynąć na stabilność systemu i oprogramowania Revit.

Wyświetlanie

 • Monitor o rozdzielczości 1280 x 1024 z obsługą True Color

Karta graficzna

Grafika podstawowa:

 • Karta graficzna obsługująca kolory 24-bitowe

Grafika zaawansowana:

Dysk twardy

 • 5 GB wolnego miejsca na twardym dysku

Urządzenie wskazujące

 • Urządzenie zgodne z MS Mouse oraz 3Dconnexion®

Nośniki

 • Pobieranie lub instalacja z płyty DVD9 lub napędu USB

Łączność

 • Połączenie internetowe do zarejestrowania licencji i pobrania niezbędnych komponentów

 

 

Optymalne: Duże, złożone modele

System operacyjny

Microsoft® Windows®8 w wersji 64-bitowej

 • Enterprise
 • Professional

Microsoft® Windows®7 w wersji 64-bitowej

 • Enterprise
 • Ultimate
 • Professional
 • Home Premium

Przeglądarka

 • Przeglądarka Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (lub nowsza)

Typ procesora

 • Wielordzeniowy procesor Intel Xeon lub i-Series albo jego odpowiednik firmy AMD z obsługą SSE2. Im wyższa częstotliwość tym lepiej.
 • Produkty Revit wykorzystują wiele rdzeni do różnych zadań, maksymalnie 16 rdzeni w przypadku niemal fotorealistycznego renderingu.

Pamięć

16 GB pamięci RAM

 • Zwykle wystarcza do typowej sesji edycji pojedynczego modelu zajmującego do 100 MB na dysku. Szacunki te uzyskano na podstawie testów wewnętrznych i relacji klientów. Poszczególne modele w różnym stopniu wykorzystują zasoby komputera i wpływają na jego wydajność.
 • Modele stworzone w poprzednich wersjach oprogramowania Revit mogą wymagać więcej pamięci podczas jednorazowej konwersji do wyższej wersji.

Wyświetlanie

 • Monitor o rozdzielczości 1920 x 1200 z obsługą True Color

Karta graficzna

Dysk twardy

 • 5 GB wolnego miejsca na twardym dysku
 • od 10 tys. obr./min (do interakcji z chmurami punktów)

Urządzenie wskazujące

 • Urządzenie zgodne z MS Mouse oraz 3Dconnexion®

Nośniki

 • Pobieranie lub instalacja z płyty DVD9 lub napędu USB

Łączność

 • Połączenie internetowe do zarejestrowania licencji i pobrania niezbędnych komponentów

Więciej informacji na usa.autodesk.com

 

Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii