Autodesk AutoCAD Civil 3D
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/99a.gif

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015

Rozwiązanie do modelowania informacji o budynku (BIM) dla inżynierii lądowej, pomagające szybciej realizować wyższej jakości inwestycje transportowe, deweloperskie i środowiskowe. Zastosowane w nim podejście oparte na modelu ułatwia utrzymanie koordynacji informacji projektowych przy zapewnianiu wysokiej jakości dokumentacji i wizualizacji. Funkcje i możliwości Porównanie rodziny Wymagania sprzętowe Wersja testowa Bezpłatna prezentacja

Program posiada specjalnie opracowane narzędzia wspierające BIM co pomaga skrócić czas potrzebny do projektowania, analizowania i wprowadzania zmian. W rezultacie możliwa jest ocena większej ilości scenariuszy „co jeśli" i optymalizacja realizacji projektu.

Narzędzia zawarte w programie pomagają usprawnić proces badania danych i projektowania poprzez automatyzację czasochłonnych zadań.

Modelowanie mostów

Projekt

 

Infrastruktura transportowa

Modelowanie mostów

Modeluj mosty i rozmieszczaj je na podstawie geometrii dróg i powierzchni zaprojektowanych w programie AutoCAD Civil 3D. Modeluj płytę, filary, oparcia boczne, elementy nośne i bariery. Wyodrębniaj elementy, takie jak dźwigary i bariery, aby utworzyć profile programu AutoCAD Civil 3D.

 

 Projektowanie torów kolejowych

Importuj nawierty do programu AutoCAD Civil 3D. Twórz powierzchnie z warstw nawiertów. Dokumentuj etapy nawiertów.

     
Uzupełniające procesy robocze
Otwórz i edytuj rysunki programu AutoCAD Civil 3D 2015 w oprogramowaniu AutoCAD Civil 3D 2015 dla inżynierii lądowej.
  Układ szyn kolejowych
Dostępny tylko w pakiecie Infrastructure Design Suite 2014 (angielski) Premium/Ultimate, moduł Rail Layout* pozwala usprawnić układ szyn kolejowych. Utwórz nowe linie trasowania i przełącz grafikę na podstawie katalogu rozjazdów kolejowych.
     

Sieci ciśnieniowe

Oprogramowanie Civil 3D 2015 wyposażono w narzędzia dedykowane do projektowania sieci ciśnieniowych, między innymi w duży, wbudowany katalog rur, wyposażenia i złączek w różnych rozmiarach i z różnorodnych materiałów. Te inteligentne trójwymiarowe obiekty pomagają tworzyć i dokumentować szczegółowe modele sieci ciśnieniowych

Nowe narzędzia do tworzenia sieci ciśnieniowych usprawniają proces projektowania. Sieci ciśnieniowe można tworzyć w planie lub w profilu i korzystać z narzędzi sterujących rozmieszczaniem w oparciu o rolę poszczególnych elementów – „rozumiejących" jak sieci ciśnieniowe powinny być ze sobą zestawione. Kompas wizualny pozwala znaleźć odpowiednie zgięcie, podczas gdy narzędzie Follow Surface pomaga umieścić sieć ciśnieniową na optymalnej głębokości pod ziemią. Wbudowane opcje sprawdzania projektu pomagają spełnić lokalne normy i standardy narzucone przez producenta dla odgięcia, łączności i promienia krzywizny.

 

Projektowanie torów kolejowych
W programie Civil 3D 2015 wprowadzono nowy typ linii trasowania, który obejmuje funkcje dedykowane do projektowania torów, takie jak trasowanie i etykietowanie w oparciu o cięciwę. Nowa funkcjonalność pomaga również wykorzystywać informacje niezbędne w modelowaniu pochyleń.

 

 

Nowy kreator pochyleń w programie Civil 3D 2015 prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces zastosowania pochylenia do linii trasowania torów kolejowych. Opcje dostosowywania umożliwiają wybranie metody obrotu, kryteriów projektowych i innych parametrów, koniecznych by projekt spełniał wymogi lokalnych specyfikacji. Rezultatem jest inteligentna linia trasowania torów, którą można wykorzystać budując trójwymiarowe modele korytarzy, tworząc niezbędną dokumentację budowlaną i obliczając objętość robót ziemnych oraz ilości potrzebnych materiałów.

 

     

Badania geodezyjne

Funkcja badań geodezyjnych jest w programie Civil 3D całkowicie zintegrowana, co umożliwia pracę w bardziej spójnym środowisku – w tym bezpośredni import danych z badań geodezyjnych, ich dopasowanie metodą najmniejszych kwadratów oraz automatyczne tworzenie na podstawie tych danych geometrii oraz powierzchni.

 

Działki

Program umożliwia wygenerowanie działki przy wykorzystaniu istniejących obiektów lub za pomocą elastycznych narzędzi. Zmiana dokonana w obszarze jednej działki zostanie automatycznie uwzględniona w działkach sąsiednich. Zaawansowane narzędzia pozwolą na wykorzystanie topologii terenu i wytyczanie działek o minimalnej głębokości i szerokości.

     

Powierzchnie i skarpy

Korzystając z programu Civil 3D można zbudować powierzchnię w oparciu o tradycyjne dane geodezyjne takie jak punkty i linie nieciągłości. Można także wykorzystywać duże zestawy danych pochodzących z lotniczych badań fotogrametrycznych, skanerów laserowych oraz cyfrowych modeli terenu, stosując zaawansowane narzędzia do redukcji powierzchni. program daje możliwość oglądania powierzchni w postaci konturów lub siatki trójkątów, przygotowania analizy wysokości analizy lub spadków. Można używać powierzchni jako odniesienia i korzystać z niej przy tworzeniu inteligentnych, dynamicznie powiązanych z danymi źródłowymi obiektów.

 

Korytarze

Model korytarza łączy pionową i poziomą geometrię z gotowymi lub samodzielnie wykonanymi podzespołami, co pozwala na stworzenie parametrycznie zdefiniowanego, dynamicznego, trójwymiarowego modelu drogi lub innego systemu transportu. Podczas projektowania można użyć jednego z gotowych podzespołów lub też stworzyć samodzielnie własne podzespoły w oparciu o standardy projektowania. Model można łatwo zmodyfikować poprzez wizualne modyfikacje lub poprzez zmianę parametrów wejściowych definiujących typowy przekrój.

     

Rurociągi

AutoCAD Civil 3D umożliwia ułożenie instalacji sanitarnych oraz kanalizacji burzowej. Projektant ma możliwość zmiany rury oraz konstrukcji wprowadzając dane w postaci graficznej lub numerycznej. Jako efekt końcowy użytkownik otrzymuje kompletne, końcowe rysunki sieci rurociągów na planie sytuacyjnym, w profilu oraz w postaci widoku przekrojów. Program umożliwia dzielenie się danymi dotyczącymi sieci rurociągów (materiały, wymiary) z zewnętrznymi aplikacjami wykorzystywanymi do analizy.

 

Obliczenia robót ziemnych

Program generuje diagramy transportu mas do analizy długości, dla których można uzyskać zrównoważenie wykopów i nasypów oraz obliczeń dotyczących ilości materiałów. AutoCAD Civil daje możliwość obliczania ilości materiałów na podstawie modeli korytarzy. Projektant może wygenerować własne sprawozdania lub też wykorzystać wbudowane zestawienia materiałów do wygenerowania gotowych do przetargu dokumentów kontraktowych. Zawarte w programie narzędzia do dokładnej analizy ilościowej pozwalają na podejmowanie trafniejszych decyzji dotyczących kosztów projektów już we wczesnym stadium wykonywania dokumentacji projektowej.

     

Projektowanie dróg i autostrad

Program oferuje więcej specyficznych narzędzi do projektowania dróg i autostrad. Pozwala budować interaktywne skrzyżowania, które po dokonaniu jakiejkolwiek zmiany ulegają automatycznej aktualizacji. dzięki temu projektanci mogą skupić się na optymalizacji projektu a rysunki i opisy będą zawsze aktualne. Program posiada narzędzia ostrzegające użytkownika o naruszeniu ograniczeń i norm projektowych, co pozwala na natychmiastowe poprawienie błędów i szybką aktualizację projektu.

 

Tworzenie rond

AutoCAD Civil 3D zawiera narzędzia umożliwiające łatwe tworzenie, edytowanie oraz usuwanie rond. Normy geograficzne i organizacyjne mogą być ładowane z plików zawierających standardy projektowe aby pomóc w kontrolowaniu geometrycznych parametrów ronda. Szczegóły dotyczące znaków znajdujących się na rondzie mogą również zostać określone. Rondo utworzone za pomocą polecenia CREATE RONDABOUT jest dwuwymiarową reprezentacją. W przeciwieństwie do skrzyżowań, nie ma żadnego obiektu tworzącego rondo, włączając w to części takie jak: centralna wyspa ronda, pasy ruchu oraz drogi, który byłby powiązany dynamicznie z bazową linią trasowania i zmieniał się automatycznie wraz ze zmianami tej linii. To narzędzie umożliwia jedynie szybką i łatwą analizę wykonalności ronda w danym punkcie przecięcia. Narzędzia tego typu są coraz bardziej powszechne.

     

Zrównoważone projektowanie

Oprogramowanie AutoCAD Civil 3D może pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych projektów inżynierii lądowej i wodnej. Łącząc w sobie solidny model terenu oraz warunki i ograniczenia projektowe z potężnymi możliwościami pozwalającymi na ocenę alternatywnych rozwiązań, program umożliwia wykonanie innowacyjnego i bardziej przyjaznego dla środowiska projektu.

 

Wizualizacje

W programie AutoCAD Civil 3D 2015 można dokonać symulacji jazdy przez model 3D przy użyciu polecenia Drive. Pozwala to na dokonanie wizualnej oceny projektu. Symulacja może być przeprowadzona z różnych perspektyw, co pozwala na zidentyfikowanie ewentualnych nieścisłości i poprawienie ich. Program umożliwia także dokonanie analizy wymagań dotyczących minimalnych odległości mijania i hamowania. Można również wykonać analizę otoczenia wokół danego punktu (360°) aby określić czy projektowane elementy pionowe są widoczne w ściśle określonym promieniu.

     

Chmury punktów

AutoCAD Civil 3D oferuje możliwość tworzenia powierzchni 3D na podstawie chmury punktów. Polecenie Dodaj punkty do powierzchni pozwala na wyodrębnienie punktów z chmury punktów i dodanie ich do nowej lub istniejących powierzchni. Można w tym celu użyć całej chmury lub wybranych punktów. Funkcja ta pozwala na bezpośrednie użycie danych jako standardowej powierzchni, wykorzystywanej w dalszej pracy nad projektem.

 

Współpraca z innymi programami

AutoCAD Civil posiada funkcje umożliwiające import plików do istniejącego rysunku, co znacznie ulepsza współpracę z programem MicroStation. Można także kopiować wybrane obiekty, obejmuje to także kopiowanie warstwy, rodzaj linii oraz inne atrybuty wybranych obiektów, jeżeli nie ma ich w istniejącym rysunku.

AutoCAD Civil 3D 2015 wersja 32-bit

 • Windows® 7 (zalecany) Enterprise, Ultimate lub Professional (32-bit); lub Windows® XP Professional (SP3, 32-bit).
 • Dla systemów Windows 7: dwurdzeniowy procesor Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon®, 3,0 GHz lub szybszy z technologią SSE2;
  Dla systemu Windows XP: dwurdzeniowy procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon, 1,6 GHz lub szybszy, z obsługą technologii SSE2
 • minimum 2 GB RAM (4 GB zalecane)
 • 12 GB wolnej przestrzeni na dysku (7 GB przy wersji instalacyjnej ściągniętej z sieci) , minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku po instalacji.
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 lub nowszy.
 • Napęd DVD.

 

 

AutoCAD Civil 3D 2015 wersja 64-bit

 • Microsoft Windows 7 (zalecany) Enterprise, Ultimate, Professional lub Microsoft Windows XP Professional (SP2 lub nowszy)
 • Procesor AMD Athlon 64 z technologią SSE2 lub AMD Opteron® z technologią SSE2 lub Intel® Xeon® z technologią SSE2 i obsługą EM64T lub Intel Pentium 4 z technologią SSE2 i obsługą EM64T
 • 4 GB pamięci RAM (zalecane 8 GB)
 • 12 GB wolnej przestrzeni na dysku (7 GB przy wersji instalacyjnej ściągniętej z sieci) , minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku po instalacji.
 • Rozdzielczość 1280 x 1024 z obsługą trybu True Color (zalecane 1600x1050 z obsługą trybu True Color)
 • Przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowsza
 • Wersja instalacyjna pobrana lub z płyty DVD

Dodatkowe wymagania w przypadku korzystania z opcji modelowania 3D:

 • Intel® Pentium® 4 lub AMD Athlon®, 3,0 GHz lub szybszy; lub dwurdzeniowy procesor Intel® lub AMD, 2,0 GHz lub szybszy;
 • 8 GB pamięci RAM lub więcej
 • dodatkowe wolne 2 GB pamięci na dysku (nie licząc wymagań dla instalacji)
 • Karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1280 x 1024 w trybie True Color z co najmniej 128 MB pamięci, Pixel Shader 3.0 lub nowszy, karta graficzna z obsługą Microsoft® Direct3D®
 • Wyświetlacz o rozdzielczości 1600 x 1200 z obsługą trybu True Color (zalecane)
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii