Autodesk Vault
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/autodesk-vault-professional-2016.jpg

Autodesk Vault 2016

Oprogramowanie Autodesk® Vault 2016, będące częścią rozwiązania Autodesk® do tworzenia cyfrowych prototypów służy do bezpiecznego przechowywania i zarządzania informacjami inżynierskimi, danymi projektowymi oraz dokumentacją, co pozwala na skrócenie okresu realizacji projektu przed rozpoczęciem produkcji. Oprogramowanie Vault pomaga działom projektowania, inżynierii i produkcji współpracować oraz współdzielić informacje o prototypach cyfrowych za pomocą narzędzi łączących grupy robocze z różnych lokalizacji. Wykorzystaj zaawansowane narzędzia do śledzenia zleceń zmian projektu, zarządzania zestawieniami komponentów oraz promowania współpracy na wczesnym etapie, poprzez integrację z systemami ERP.
 
Kluczowe obszary rozwoju oprogramowania Vault 2016 to głębsza integracja z wieloma aplikacjami Autodesk® CAD, lepsza współpraca grup roboczych, ukierunkowane na klienta usprawnienia użyteczności pomagające użytkownikom w uzyskaniu wyższej wydajności i usprawnienia interfejsu API ułatwiające dostosowywanie go dla klienta.

 

Jeszcze lepszy Autodesk Vault.

 

Stworzony z myślą o Tobie

Autodesk® Vault 2016 zawiera nowe funkcjonalności, które pomogą w Twojej pracy, między innymi ulepszenia narzędzia Copy Design, w tym nowe funkcjonalności pliku, elementu i zestawienia komponentów, rozbudowany dostęp dla osób bez CAD oraz wiele więcej.

  Pomysły użytkowników Autodesk Vault
     

Łatwiejsze kopiowanie

Użytkownicy potrzebowali nowych sposobów kopiowania projektów i zostały one wprowadzone. Można kopiować więcej plików w krótszym czasie, korzystać z automatycznego numerowania plików, a nowy interfejs narzędzia Copy Design sprawia, że zarządzanie plikami jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

 
Copy Design Autodesk Vault
Nowe Copy Design  
 
 
Obsługa AnyCAD

Obsługa AnyCAD

Wstawione pliki z innych systemów CAD do modeli Autodesk® Inventor®, można wpisywać i wypisywać z Vault z zachowaniem referencji.

    Wsparcie Vault dla AnyCAD

 

 

Pracuj z elementami tak samo jak z plikami

Zwiększ bezpieczeństwo plików i zabezpiecz dokumentację elementów według stanu. Dodatkowo możesz ujednolicić kontrolę nad cyklami życia i dodać elastyczne cykle życia do elementów.

 Jendolity cykl życia elementów i plików    

 

 

 

Więcej szczegółów

Poprawiony interfejs zestawień materiałowych (BOM) umożliwia raportowanie bezpośrednio z widoku zestawienia tak, aby bardziej elastycznie zarządzać zestawieniami elementów.

   
     Przepływ surowców    Poprawiona funkcjonalność elementów
         
         
         
   

 

Lepsza współpraca w

rozbudowanych zespołach

Wszyscy o to pytali, więc Vault Office zawiera teraz dodatkowe możliwości wydawania dokumentów i zleceń zmian dla osób niezajmujących się projektowaniem, co ułatwia wszystkim pracę.

Vault Office thick client   Vault Office web client    

 

 

Większe możliwości współpracy  

Integracja z Inventorem

Łatwiejsza identyfikacja przy pobieraniu wersji plików po edycji właściwości przez system lub użytkownika. Dokonywanie bardziej świadomych wyborów. Umożliwienie wykonywania odpowiednych poleceń związanych z statusami plików.Alternatywne metody wyświetlania podczas modyfikacji właściwości plików. Mniej inwazyjny sposób weryfikacji stanu pliku Poprawa wyświetlania filtrowania plików w drzewie przeglądarki.

 

Cykle rozwojowe projektów

W wyniku prac nad rozszerzeniem przydatności programu Vault do prowadzenia projektów wydanie 2015 pozwala już użytkownikom na dodawanie schematów cyklów rozwojowych oraz zabezpieczeń opartych na stanach do swoich folderów projektów.

Tworząc reguły przejściowe i ustawienia kategorii użytkownicy mogą teraz wprowadzać warunkowe ograniczenia w odniesieniu do zmian stanu folderu i stosować nadpisania zabezpieczeń do list kontroli dostępu i zawartości folderów jeszcze niepodlegających zarządzaniu według zabezpieczeń opartych na stanie.

Ta funkcja wprowadza pewną liczbę paradygmatów nadpisania zabezpieczeń .

Karta przejść cyklu rozwojowego została zaktualizowana i uwzględnia szereg nowych reguł przejściowych, dzięki czemu użytkownicy mogą konfigurować proces zwalniania folderu tak, aby wszystkie pliki w folderze projektu, a także wszelkie podfoldery lub połączone obiekty, zostały zwolnione przed wystąpieniem zmiany.

Ta funkcjonalność może również służyć do blokowania wszelkich niepodlegających zarządzaniu typów plików w ramach procesu zwalniania; ostatecznie umożliwia administratorowi kontrolę nad bezpieczeństwem folderu lub plikami z zastosowaniem dostępu do nadpisań stanu folderu.

 
   

Standaryzacja Danych

Sprawdzanie stanów oraz procesów projektowych przez: Zarządzanie lokalizacją zapisywania plików Kontrolowanie oraz współdzielenie szablonów Wymuszone właściwości na wczesnym etapie wprowadzania danych modelu Zapewnienie spójnego podejścia przy wprowadzaniu danych oraz numerowaniu

 
     

Data Standard - Widok

Dodawanie plików oraz kluczowych zakładek pozycji. Konfigurowalny interface. Dostosowanie widoku Kart Danych zgodnie z zapotrzebowaniem

   

Usprawnione procesy robocze

Autodesk Vault Data Standard

Zapewnienie użytkowników o spójności firmowych standardów. Edytowalny intardace zgodny z firmowych standardem. Proste i potężne narzędzie usprawniające funkcjonalność. Zapewnienie dostosowanego zestawu narzędzi. Zapewnienie szablonów oraz gotowców wcześniej zdefiniowanych

 

Integracja z programem Revit

Przechwytywanie oraz zarządzanie właściwościami projektów. Mapowanie właściwości modelu Revit do UDP Vault. Wsparcie dla wspólnych parametrów. Wspólny punkt dla współdzielonych parametrów w Vault. Nowy rodzaj mapowania. Dostosowane okna interface-u do potrzeb użytkownika

     

Thin client – Vault w przeglądarce

Nowy interface. Przeglądarka projektów. Przegląd plików, kart elementów, folderów. Zachowanie struktury z Vault Client. Możliwość konfiguracji widoków. Konfiguracja właściwości. Pokazywanie szczegółów dla dokumentów.

 

 

Usprawnienia replikacji

Autodesk® Vault File Server. Lokalny magazyn plików. Brak lokalnej konsoli ADMS. Odciążenie ADMS. Usprawnienia wydajności replikacji. Redukcja złożoności oraz ułatwienia instalacji

     

Karty elementów oraz użyteczność list zestawieniowych BOM

Uproszczenie tworzenia elementów. Tworzenie za pomocą jednego kliknięcia. Numerowanie kart elementów. Edycja schematu numerowania przy tworzeniu. Wsparcie dla funkcji "przeciągnij" I "upuść". Łączenie plików z kartami elementów. Łączenie kart elementów z kartami elementów. Łączenie komponentów z kartami elementów.

 

Integracja

Oprogramowanie Autodesk Vault stanowi pojedynczą, atrakcyjną wizualnie platformę łączącą użytkowników Autodesk z ich danymi. Często dotyczy to wielu różnych aplikacji CAD. Nowe sposoby integracji dostępne w wersji 2013 programu Vault w szerszym zakresie obejmują tworzenie cyfrowych prototypów i modelowanie informacji budowlanych (BIM) od symulacji do publikacji technicznych.

 

 

Nawigacji w programie Vault

Vault zawiera nowy, udoskonalony interfejs, umożliwiający przystosowanie Vault do własnego sposobu pracy. Po pierwsze okno Właściwości w Vault udostępnia trzy opcjonalne układy widoku: Szczegóły, Małe ikony, Duże ikony. Użytkownicy mogą wybrać wyświetlanie listy lub miniatur plików.

     

Integracja z programem AutoCAD

Autodesk Vault zawsze zapewniało najlepszą na rynku integrację z oprogramowaniem AutoCAD®. Bieżące wydanie Autodesk Vault podnosi integrację z programami AutoCAD na jeszcze wyższy poziom dzięki funkcji tabeli wersji i bezpośredniej integracji w Menedżerze zestawów arkuszy.

 

Zakres użycia

W programie Autodesk Vault Professional dostępna jest karta „Where Used" (gdzie użyte) pokazująca bardziej szczegółowe informacje, dzięki czemu użytkownicy widzą nie tylko nadrzędne pliki, lecz również elementy i zlecenia zmian. Daje to wszystkim użytkownikom pojedynczy punkt dostępu do analizowania skutków zmian w plikach.

     

Integracja cyfrowych prototypów

Rozwiązanie Autodesk do tworzenia cyfrowych prototypów usuwa bariery między zespołami zajmującymi się tworzeniem projektów stylistycznych, konstrukcją i produkcją. Oprogramowanie Autodesk Vault ułatwia zarządzanie i śledzenie składników cyfrowego prototypu, co pomaga w lepszym projektowaniu, wizualizacji i symulowaniu kompletnych produktów.

 

Ulepszone zarządzanie plikami Autodesk Inventor

Podczas pracy z plikami Autodesk Inventor w Vault, pliki projektów Inventor często są uwzględniane w operacjach zmiany ścieżki plików Inventor, (np. zmiana nazwy pliku, przeniesienie pliku, skopiowanie projektu lub zamiana). Do prawidłowego przetwarzania plików Inventor w Vault musi być określony prawidłowy plik projektu Inventor. W Vault można określić plik projektu Autodesk Inventor dla Vault, albo zawsze używać ostatniego pliku projektu z oprogramowania Inventor, albo zawsze używać domyślnego pliku projektu wymuszonego przez administratora. To zapewnia jednorodność Vault dla wszystkich użytkowników.

     

Projekty

Foldery w Vault  korzystają z nowych mechanizmów, dając użytkownikom możliwość współpracy w ramach projektu i łatwego ponownego użycia danych z istniejących projektów. Użytkownicy mogą teraz kategoryzować foldery Vault tak, jak pliki i przypisywać im definiowane przez siebie właściwości.

 

Zlecenia zmian

Uzyskaj większą wydajność za pomocą elementów i zleceń zmian, zmniejszając liczbę kroków przy zarządzaniu informacją. W oprogramowaniu Autodesk Vault Professional powiązanie ze zleceniem zmiany jest teraz widoczne w widoku Kart Elementów, a komunikaty ograniczeń spowodowane powiązaniem ze zleceniami zmian obecnie zawierają liczbę zleceń zmian. Oprócz tego określono rozszerzone uprawnienia administratora oraz nową rolę Edytora zleceń zmian (poziom 2), która pozwala użytkownikom modyfikować zlecenia zmian o stanie Zatwierdzone. Edycja właściwości Rozszerzona edycja właściwości wielu elementów i zleceń zmian jest teraz dostępna we wspólnym interfejsie dla wszystkich typów obiektów Vault. Obecnie można używać poleceń edycji siatki właściwości (Edit Properties Grid) oraz dodawania/usuwania właściwości (Add/Remove Properties) do modyfikowania właściwości elementów i zleceń zmian tak samo, jak w przypadku edycji właściwości plików.

     

Blok wersji

Autodesk Vault w wydaniu 2012 obsługuje tabele wersji dla Vault i platform CAD. Administrator może odwzorowywać wersje Vault w tabelach wersji Autodesk® Inventor® i blokach wersji AutoCAD. Można teraz korzystać ze zautomatyzowanych reguł oznaczania wersji w celu aktualizacji tabel wersji bezpośrednio na rysunkach. Jeśli plik jest zarządzany przez Vault, to w przypadku zmiany wersji, do tabeli dodawany jest nowy wiersz, informujący o zmianie.
 

Menedżer zestawów arkuszy

Oprogramowanie Autodesk Vault integruje się teraz z menedżerem zestawów arkuszy AutoCAD dla obsługiwanych produktów AutoCAD. Ta integracja pozwala na dodawanie, korzystanie i modyfikowanie zestawów arkuszy we wspólnym środowisku. Programy Vault Collaboration i Vault Professional umożliwiają również pracę na arkuszach w środowisku wieloodziałowym. Dodatkowo użytkownicy mogą korzystać z informacji o aktualnym statusie Vault arkuszy rysunków w Menedżerze zestawów arkuszy.

     

Integracja BIM

Obecnie BIM przełamuje bariery i ustanawia kanały komunikacji między rozszerzonymi zespołami projektowania i konstrukcji, dostarczając spójnych i rzetelnych informacji w całym zakresie projektu. Integracja Vault z produktami Autodesk do modelowania BIM pomaga zespołom projektowym w zarządzaniu i śledzeniu modeli cyfrowych, zabezpieczaniu, organizowaniu i uzyskiwaniu dostępu do dokumentacji projektowej oraz ułatwia współpracę zespołów.

Wspierane aplikacje

 • AutoCAD
 • AutoCAD Mechanical
 • AutoCAD Electrical
 • AutoCAD Architecture
 • AutoCAD Civil 3D
 • AutoCAD P&ID
 • AutoCAD Plant 3D
 • AutoCAD MEP
 • AutoCAD Map
 • Autodesk Inventor
 • Autodesk Inventor LT
 • Autodesk Inventor Professional 
 • Autodesk Simulation Mechanical
 • Autodesk Simulation Multiphysics
 • Autodesk Inventor Publisher
 • Autodesk Navisworks Simulate
 • Autodesk Navisworks Manage
 • Revit ArchitectureRevit MEP
 • Revit Structure
 • Autodesk 3ds Max
 • Autodesk Moldflow
 • Autodesk ECSCAD
 • Autodesk Alias Design
 • Autodesk Alias Automotive
 • Autodesk Alias Surface
 

Dostosowanie

Interfejs API oprogramowania Autodesk Vault  ma rozszerzone możliwości obsługi aplikacji i usprawnione schematy procesów, odpowiadające wymaganiom biznesowym. Użytkownicy mogą automatyzować i wymuszać niestandardowe procesy używając sterowników obsługi przed zdarzeniem i po nim. Na przykład użytkownicy mogą wysyłać model do analizy przed jego wydaniem na produkcję. Mogą też zapobiec dodawaniu plików o nieprawidłowych nazwach.

 

 

Vault Basic 2016

Vault Workgroup 2016Vault Professional 2016Vault Office 2016
ZASTOSOWANIE Mechanika, AEC Mechanika, AEC Mechanika, AEC Dostępny jako uzupełnienie do Vault Workgroup i Professional

PODSTAWY ZARZĄDZANIA DANYMI
Bezproblemowa integracja z CAD + + +  
Szybkie wyszukiwanie danych + + +  
Jednolita lokalizacja danych projektowych + + +  
Ponowne wykorzystanie danych projektowych + + +  
Współbieżne projektowanie + + +  
Zautomatyzowana organizacja danych + + +  
Łatwe zarządzanie i konfiguracja + + +  
Szybkie i elastyczne wdrażanie + + +  
Integracja z Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) + + +  

ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE DANYMI
Wizualne zarządzanie danymi z poziomu Inventora   + +  
Automatyzacja zadań i rezultatów tworzenia   + +  
Raportowanie projektów   + +  
Kontrola rewizji   + +  
Elastyczne bezpieczeństwo danych   + +  
Komunikacja z Microsoft Outlook   + +  
Dostęp do Vault dla użytkowników nie CAD-owskich   + +  
Możliwość dostosowywania pod klienta   + +  
Cykle rozwojowe (cykl życia)   + +  
Vault Office*   + +  
Łączność do chmury za pomocą Autodesk PLM 360**   + +  
Integracja z Autodesk Revit     +  
Łączność do chmury za pomocą Buzzsaw     +  
Integracja z Microsoft SharePoint     +  
Zarządzanie listą zestawieniową BOM     +  
Zautomatyzowane zmiany inżynierskie     +  
Obiekty niestandardowe     +  
Możliwość replikacji serwerów (bazy/ magazynu plików)     +  
Uwierzytelnienie za pomocą Active directory     +  
Wsparcie dla oprogramowania 3rd-party CAD (np. SolidWorks, Bentley)     +  
Integracja systemów biznesowych oraz ERP     +  
Dostęp do dokumentacji z poziomu przeglądarki WEB     +  
         
         
AUTODESK VAULT OFFICE 2016        
DOSTĘPNOŚĆ - + +  
Narzędzia do zarządzania plikami non-CAD       +
Szybkie przeszukiwanie       +
Integracja z Microsoft® Office       +
Kontrola rewizji dla plików non-CAD       +
Przeglądanie i znakowanie plików DWF       +
Zarządzanie stanami cykli rozwojowych dla plików, elementów oraz dokumentacji       +
Drukowanie wsadowe       +
Bezpieczeństwo dla plików i folderów       +
Vault Data Standard       +
Web Client – aplikacja do przeglądania i drukowania plików       +
Tworzenie, edycja, uczestnictwo w zleceniach zmiany       +
Tworzenie o udział w BOM, ECO       +
Raportowanie projektów       +

 

Wymagania AUTODESK Vault Server
   
SYSTEM 64-Bit
Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1) (Vault Basic Only)*
Microsoft Windows 8 Professional, Enterprise (Vault Basic Only)*
Microsoft Windows 8.1. Professional, Enterprise (Vault Basic Only)*
*Systemy operacyjne nie wspierane przez Vault replication

 

Wspierane systemy baz danych

Pojedyncze stanowisko

SYSTEM 64-Bit
Microsoft SQL Server 2012 Express, Standard, Enterprise (SP2)
Microsoft SQL Server 2014 Express, Standard, Enterprise

Wiele stanowisk

SYSTEM 64-Bit
Microsoft SQL Server 2012 Standard, Enterprise (SP2)
Microsoft SQL Server 2014 Standard, Enterprise

Procesor

Wymagania dla Vault Server  (Pojedyncze stanowisko)

 • Intel® i5 lub równoważny procesor AMD® , 2 GHz lub więcej (Minimum)
 • Intel Xeon® E7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub więcej (Zalecane)

Wymagania dla Vault Server (Wielostanowiskowo)

 • Intel Xeon E5 lub równoważny procesor AMD, 2 GHz lub więcej (Minimum)
 • Intel Xeon E7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub więcej (Zalecane)

Pamięć RAM

Wymagania Vault Server 

 • 4 GB RAM (Minimum)
 • 8 GB RAM (Zalecane)

Vault Server (Pełna wielo-stanowiskowość – Zainstalowane ADMS oraz SQL)

 • 16 GB RAM (Minimum)
 • 32 GB RAM (Zalecane)

DYSK TWARDY

Wymagania Vault Server 

 • 100 GB disk space (Minimum)
 • 200 GB disk space (Zalecane)

Vault Server (Pełna wielo-stanowiskowość – Zainstalowane ADMS oraz SQL)

 • 300 GB disk space (Minimum)
 • 500 GB disk space (Zalecane)
Wymagania Autodesk Vault File Server

SYSTEM 64-Bit
Microsoft Windows Server 2012 Foundation, Essentials, Standard, Datacenter
Microsoft Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard, Datacenter

Procesor

Wymagania dla Vault File Server 

 • Intel Xeon E5 lub równoważny procesor AMD, 2 GHz lub więcej (Minimum)
 • Intel Xeon E7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub więcej (Zalecane)

Pamięć RAM

Wymagania dla Vault File Server 

 • 4 GB RAM (Minimum)
 • 8 GB RAM (Zalecane)

DYSK TWARDY

Wymagania dla Vault File Server

 • 150 GB disk space (Minimum)
 • 300 GB disk space (Zalecane)
Wymagania Autodesk Vault Client

SYSTEM 32-Bit 64-Bit
Microsoft Windows 7 Professional, Enterprise (SP1)
Microsoft Windows 8 Professional, Enterprise
Microsoft Windows 8.1 Professional, Enterprise

Procesor

 • Intel i3 lub równoważny procesor AMD, 1.6 GHz lub więcej (Minimum)
 • Intel i7 lub równoważny procesor AMD, 3 GHz lub więcej (Zalecane)

Pamięć RAM

 • 2 GB RAM (Minimum)
 • 4 GB RAM (Zalecane)

DYSK TWARDY

 • 6 GB disk space (Minimum)
 • 10 GB disk space(Zalecane)

Microsoft® Office (Excel®, PowerPoint®, Word)

 • Office 2010 (SP2) (32-bit lub 64-bit)
 • Office 2013 (SP1) (32-bit lub 64-bit)

Microsoft® Outlook®

 • Office 2010 (SP2) (32-bit lub 64-bit)
 • Office 2013 (SP1) (32-bit lub 64-bit)

Przeglądarka WWW

 • Internet Explorer® 10, 11
 • Mozilla Firefox® 25
 • Google® Chrome™ 38

 

Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii