Autodesk AutoCAD
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/autocad-2017-badge-600px.jpg

Autodesk AutoCAD 2017

Projektuj jeszcze lepiej

Oprogramowanie Autodesk® AutoCAD® 2017 łączy i usprawnia procesy projektowania jak nigdy wcześniej. Dostępne we wszystkich pakietach projektowych Autodesk oprogramowanie AutoCAD dzięki niezwykle wydajnym narzędziom do tworzenia dokumentacji projektów 2D i 3D przyśpiesza proces projektowania od koncepcji po wykonanie. Łączy koncepcje projektowe ze światem rzeczywistym dzięki interaktywnym mapom, narzędziom do geolokalizacji i nowym możliwościom przechwytywania otoczenia.
 

AutoCAD 2017 to:

 

W najnowszej odsłonie nastawiony jest na:

 • Tworzenie projektów i ulepszenie współpracy dzięki innowacyjnym narzędziom.
 • Współdzielenie w zespole pracy projektowej poprzez publikację danych w chmurze.
 • Zarządzanie aktualizacjami za pomocą aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne.
 
 • szybsze, bardziej precyzyjne narzędzia,
 • import plików PDF,
 • udostępnianie widoków projektu,

Program AutoCAD może pomóc:

   
 • Tworzyć atrakcyjne projekty 2D i 3D
 • Przyśpieszyć proces projektowania dzięki wydajnym ulepszeniom oprogramowania
 • Importować i zbierać modele z różnych aplikacji
 • Mieć dostęp do projektów za pomocą urządzenia przenośnego
  Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści z zastosowania oprogramowania AutoCAD, skontaktuj się z nami już dziś.
     

SUbskrypcja programów Autodesk taniej.

Nowe

     

Import plików PDF

Import plików PDFFormat pdf stał się bardziej kompatybilny z aplikacją AutoCAD. Możliwy jest import geometrii z pliku pdf i włączenie zawartości do rysunku jako rozpoznawalne elementy geometryczne.

 

Udostępnianie widoków projektu

Udostępnianie widoków projektuMożna udostępniać widoki pracy projektowej poprzez chmurę.
Użytkownicy przeglądający nie potrzebują logować się ani posiadać programu. Ponadto nie mogą modyfikować plików.

     

Inteligentne oznaczanie na rysunku

Inteligentne oznaczanie na rysunkuMożna tworzyć linie symetrii (środkowe) obiektów z dodatkową funkcjonalnością.
Kiedy obiekty powiązane będą przenoszone linie wymiarowe będą aktualizować się automatycznie.

 

Aplikacje Autodesk na urządzenia mobilne

Aplikacje Autodesk na urządzenia mobilneUżytkownik otrzymuje dostępne ostrzeżenia o aktualizacjach bez wpływu na pracę bieżącą.
Ćwiczenia wideo mogą pomóc w poznawaniu nowych funkcji programu.
W oparciu o bibliotekę różnych rozwiązań oraz dostępne podpowiedzi użytkownik może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

     

Funkcje rozbudowane

Narzędzia migracji

Narzedzia migracji w AutoCADUżytkownik może w prosty sposób przenosić swoje ustawienia i pliki z wcześniejszych wersji programu. Ustawienia zdefiniowane są automatycznie wykrywane a użytkownik ma możliwość swobodnego wyboru.
 

System współrzędnych

System współprzędnychNowa funkcjonalność pozwala przyciągać wczytany model korzystając z ustawień lokalizacji.
     

Drukowanie 3D

Drukowanie 3D

Istnieje możliwość wysłania modeli 3D do usługi drukowania 3D lub zainstalowania programu Print Studio i połączenia się wprost z drukarką 3D. Można ponadto przygotować plik do wydruku 3D z zamiarem wykorzystania go w późniejszym czasie.

 

 

 

Funkcje CAD do projektowania i tworzenia dokumentacji

Dołącz do najlepszych w dziedzinie projektowania dzięki oprogramowaniu AutoCAD®. Udostępniaj dokładne rysunki za pomocą narzędzi do tworzenia uproszczonej dokumentacji. Pracuj przy użyciu podłączonego komputera i rozwiązań mobilnych, wykorzystując technologię TrustedDWG ™.

 

UPROSZCZENIE

Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka   Okna dialogowe z możliwością zmiany rozmiaru  
         
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
Utwórz i edytuj je szybko i w sposób bardziej intuicyjny.
  Okna dialogowe z możliwością zmiany rozmiaru
Wyświetlaj więcej informacji, przewijając mniej.
  Ulepszone pliki PDF
Pliki PDF są mniejsze, bardziej dopracowane i charakteryzują się rozszerzonymi opcjami wyszukiwania.
         
    Chmurki wersji
         
Inteligentne wymiarowanie
Wymiaruj w oparciu o zawartość rysunków.
  Poprawiony interfejs
Ciemniejszy interfejs nie męczy wzroku.
  Chmurki wersji
Łatwiej twórz i modyfikuj chmurki wersji.
         

 

INNOWACYJNOŚĆ

   
         
Wyjątkowe wrażenia wizualne
Szczegóły w rysunkach są wyraźniej podkreślone.
  Obróbka rzeczywistych danych przestrzennych
Zwiększ precyzję umiejscowienia projektowanych obiektów dzięki chmurze punktów.
  Mapy online
Pobierz mapy online jako obrazy statyczne i wydrukuj je.


         
   
         
Narzędzie do wyodrębniania krzywej powierzchni
Wyodrębniaj krzywe izolinii.
  Kontekstowe narzędzie PressPull
Wyciągnij proste i odsuń krzywe.
  Narzędzia do projektowania dowolnych kształtów 3D
Tworzenie koncepcji projektowych w niemal każdej postaci.
         
     
         
Analiza powierzchni
Analizowanie ciągłości między różnymi powierzchniami.
  Elementy sterowania rzutnią w obszarze rysunku
Zmień ustawienia rzutni, widoków, stylów wizualnych.
   

 

POŁĄCZONY

Model koordynacji   Aplikacja AutoCAD 360 Pro   Udostępniaj widoki projektów
         
Model koordynacji (rozszerzony)
Projektuj w kontekście istniejących modeli BIM.
 

Aplikacja AutoCAD 360 Pro na urządzenia przenośne
Rysuj, edytuj i wyświetlaj dwuwymiarowe rysunki CAD na urządzeniu przenośnym.

  Udostępniaj widoki projektów
Publikuj rysunki CAD 2D i 3D w chmurze.
         
Importuj pdf'y    
         
Importuj pliki PDF
Pliki PDF zostały dodane do formatów plików importu.
  Źródła danych projektu
Korzystaj z połączenia intranetowego, internetowego lub z chmurą.
  Połączone rozwiązania dla projektowania
Zintegruj swój komputer, chmurę i mobilny proces roboczy.
         
   
         
Technologia TrustedDWG™
Pomóż poprawić wierność rysunków z programu AutoCAD.

  A360 - łączność
Synchronizuj swoje pliki i ustawienia niestandardowe.
  Import plików programu Inventor
Importowanie modeli programu Inventor.

 

PERSONALIZACJA

Monitor zmiennych systemowych    
         
Monitor zmiennych systemowych
Zapobiegaj wprowadzaniu niepożądanych zmian w ustawieniach systemowych.
 

Aplikacje Exchange Apps
Dostosowuj oprogramowanie dzięki aplikacjom Exchange Apps.

 

Dostosowanie i synchronizacja plików
Udostępniaj i uzyskuj dostęp do ustawień preferencji.

         
Programistyczny interfejs  

Możliwość rozszerzania i dostosowania wstążki interfejsu

 

Wsparcie dla programistów

         
Programistyczny interfejs do specjalistycznych zastosowań
Odkryj zalety tej elastycznej platformy programowania.
 

Możliwość rozszerzania i dostosowania wstążki interfejsu
Dostosuj interfejs użytkownika do własnych potrzeb.

 

Wsparcie dla programistów
Integracja oprogramowania AutoCAD z procesem roboczym.

 

Najważniejsze różnice w wersji Mac

   
         
Zarządzanie ścieżką odnośnika
Mapuj ścieżki plików odnośników z komputerów Mac do urządzeń z systemem Windows.
 

Aplikacje Exchange Apps
Dostosowuj oprogramowanie dzięki aplikacjom Exchange Apps.

 

Obsługa wyświetlacza Retina
Wyświetlaj grafikę o wysokiej rozdzielczości na wyświetlaczu Retina.

         
Łącza danych   Menedżer stanów warstw  

Specjalne funkcje na komputery Mac

         
Łącza danych
Osadzanie aktywnego łącza w arkuszu programu Excel.
 

Menedżer stanów warstw
Zapisz ustawienia warstw, aby móc je udostępnić innym użytkownikom.

 

Specjalne funkcje na komputery Mac
Skorzystaj ze specjalistycznego interfejsu oprogramowania CAD na komputery Mac.

 
PRODUKTY
Funkcjonalność 2017201620152014
INTERAKCJA Z UŻYTKOWNIKIEM
Uchwyty wielofunkcyjne + +  +  +
Szyki skojarzone + + + +
Ukrywanie i izolowanie obiektów + + + +
Możliwe do kliknięcia opcje wiersza poleceń + + + +
Podgląd edycji właściwości + + + +
Podgląd zmiany punktu obserwacji + + + +
Inteligentny wiersz poleceń + + + +
Karty plików + + + +
Karta Start + + +  
Znajdowanie funkcji w celu uzyskania pomocy + + +  
Ciemny motyw + + +  
Galeria wstążki + + +  
Wybór za pomocą narzędzia Lasso + + +  
Podgląd poleceń + + +  
Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości + + +  
Zwiększenie wydajności polecenia Przesuń/Kopiuj + +    
INNOWACYJNOŚĆ        
Modelowanie brył, powierzchni i siatki + + + +
Biblioteka materiałów Autodesk + + + +
Elementy sterowania rzutnią w obszarze rysunku + + + +
Wyodrębnianie krzywej powierzchni + + + +
Kontekstowe Naciśnij-ciągnij + + + +
Import plików programu SketchUp (SKP) + + + +
Narzędzia chmury punktów w programie ReCap + + + +
Menedżer chmury punktów, przycinanie i lokalizacja względem obiektu + + +  
Docelowa orbita 3D + + +  
Przyciąganie do środka wieloboku + +    
Dynamiczny LUW chmury punktów + +    
Wyodrębnianie geometrii chmury punktów + +    
Ulepszone grafiki 2D (stabilność, dokładność i wydajność) + + +  
Ulepszone grafiki 3D (stabilność, dokładność i wydajność) +      
UPROSZCZENIE        
Wiązania parametryczne + + + +
Przezroczystość obiektów i warstw + + + +
Widoki podstawowe i rzutowane + + + +
Widoki przekrojów i szczegółów + + + +
Przekreślony tekst + + + +
Automatyczne wypunktowanie i numerowanie + + +  
Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego + + +  
Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego + + +  
Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock + + +  
Wyrównanie tekstu + +    
Inteligentne wymiarowanie + +    
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka + +    
Udoskonalenia chmurki wersji + +    
Udoskonalenia związane z formatem PDF + +    
Optymalizacja plików wyjściowych PDF + +    
Opcje przeszukiwania tekstu w eksportowanym pliku PDF + +    
Hiperłącze do pomocy w eksportowanym pliku PDF + +    
Łącza do pomocniczych zestawów arkuszy w eksportowanych wieloarkuszowych plikach PDF + +    
Prostsze, wydajne renderowanie + +    
Nadpisywanie właściwości warstw odnośników + +    
Wyróżnianie nowych funkcji +      
PERSONALIZACJA        
Rejestrator operacji + + + +
Transfer licencji online + + + +
Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku + + + +
Dostosowanie i synchronizacja plików + + + +
Exchange App Manager + + + +
Karta wstążki z prezentowanymi aplikacjami + + + +
Kontrola bezpieczeństwa plików + + + +
Dodatek BIM 360 + + +  
Menedżer aplikacji Autodesk   + +  
Aplikacja pulpitu Autodesk +      
Tworzenie skryptów LISP/ARX + + + +
Dostosowanie interfejsu użytkownika (CUI) + + + +
Ustawienia efektu wyboru + +    
Monitor zmiennych systemowych + +    
Udoskonalenia narzędzi migracji +      
Raportowanie wydajności + + +  
POŁĄCZONY        
A360 — łączność + + + +
Platforma konwersji Autodesk + + +  
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online + + + +
Import/eksport/podkłady DGN 8 + + + +
Publikowanie/podkłady PDF + + + +
Udostępnianie projektu +      
IGES, CATIA, Rhino, Pro/ENGINEER i import kroków + + + +
Import plików programu Inventor + + + +
3D Print Studio +      
Import plików PDF +      
Modele odniesienia Navisworks + +    
Lokalizacja modelu koordynacji względem obiektu +      

 

 

 AutoCAD 2017AutoCAD LT 2017AutoCAD ArchitectureAutoCAD MEP
PRODUKTYAutoCADAutoCAD LTArchitectureMEP

OPIS

 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Modelowanie 3D i współpraca
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Modelowanie 3D i współpraca
 • Specjalistyczne narzędzia architektoniczne
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Modelowanie 3D i współpraca
 • Specjalistyczne narzędzia do projektowania instalacji
 
Funkcjonalność        
UPROSZCZENIE        
Obsługa typowych formatów plików + + + +
Uchwyty wielofunkcyjne + + + +
Wiersz poleceń + + + +
Przezroczystość obiektów i warstw + + + +
Palety narzędzi + + + +
Bloki dynamiczne + + + +
Menedżer zestawów arkuszy / menedżer projektu + + + +
Wiązania parametryczne +   + +
Inteligentne wymiarowanie + + + +
Ulepszone pliki PDF + + +  + 
Ulepszone pliki PDF + + + +
Monitor zmiennych systemowych + + + +
Karty plików + + + +
Narzędzia Express Tools +   + +
Widoki: podstawowy, szczegółowy, rzut i przekrój +   + +
Wyodrębnianie danych do tabel +   + +
Narzędzie Content Explorer + + +  + 
Integracja z GPS       +
Repozytorium komponentów szczegółów     +  + 
Narzędzia kosztorysowe     +  + 
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka + +    
Wyróżnianie nowych funkcji + +    
INNOWACYJNOŚĆ    
Wyjątkowe wrażenia wizualne + + +  + 
Szyki skojarzone + + +  + 
Możliwości projektowania koncepcyjnego +   + +
Elementy sterujące w obszarze rysunku +   +  + 
ViewCube +   +  + 
Style wizualne +   +  + 
Materiały +   + +
Renderowanie +   + +
Udoskonalenia chmurki wersji + + + +
Import plików SKP +   + +
Obróbka rzeczywistych danych przestrzennych +   +  + 
Oświetlenie +   + +
Smartpen        
Narzędzia do projektowania schodów, ścian i zmian poziomów     + +
Narzędzia do projektowania instalacji       +
Wykrywanie kolizji i konfliktów       +
Udoskonalona grafika 2D (stabilność, dokładność i wydajność) + +    
Udoskonalona grafika 3D (stabilność, dokładność i wydajność) +      
POŁĄCZONY    
Technologia TrustedDWG™ + + +  +
A360 + + +  +
Importowanie modeli 3D +   +  +
Pliki DGN - import/eksport/podkład + + +  +
Przekształcanie plików DWG™ + + +  +
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online + + +  +
3D Print Studio +   +  +
Połączenie z rozwiązaniami przechowywania danych firm trzecich + + +  +
Pomoc techniczna w trybie offline        
Udostępnianie projektu + +    
Modele odniesienia Navisworks +      
Lokalizacja modelu koordynacji względem obiektu +      
Import plików PDF + +    
PERSONALIZACJA    
Łatwy w użyciu interfejs + + +  + 
Obsługa dostosowywania interfejsu CUI + + + +
Narzędzie do transferu licencji online + + + +
Bezpieczne wczytywanie + + +  + 
Interfejs programów użytkowych +   + +
Aplikacje Autodesk Exchange Apps +   + +
Licencje sieciowe +   + +
Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym +   +  + 
Udoskonalenia narzędzi migracji + +    
Rejestrator operacji +   +  +
Narzędzia standardów CAD +   +  +
Aplikacja pulpitu Autodesk + +    

 

Wymagania systemu dla AutoCAD 2017

System operacyjny  
 • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS)
 • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
 • Microsoft Windows 7 SP1
Procesor   1 gigahertz (GHz) lub szybszy 32-bit (x86) or 64-bit (x64) procesor
Pamięć   Dla 32-bit AutoCAD 2017:
 • 2 GB (zalecane 3 GB)
Dla 64-bit AutoCAD 2017:
 • 4 GB (zalecane 8 GB)
Rozdzielczość ekranu   1360x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color.
125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended.
Karta graficzna   Windows display adapter capable of 1360x768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.
Dysk twardy   Instalacja 6 GB
Pointing Device   MS-Mouse compliant
Digitizer   WINTAB support
Media (DVD)   Download and installation from DVD
Browser   Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
.NET Framework   .NET Framework Version 4.6
ToolClips Media Player   Adobe Flash Player v10 or up
Network   Deployment via Deployment Wizard.

The license server and all workstations that will run applications dependent on network licensing must run TCP/IP protocol.

Either Microsoft® or Novell TCP/IP protocol stacks are acceptable. Primary login on workstations may be Netware or Windows.

In addition to operating systems supported for the application, the license server will run on the Windows Server® 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows 2008 R2 Server editions.

Citrix® XenApp™ 6.5 FP1, Citrix® XenDesktop™ 5.6.

 

Dodatkowe wymagania dla dużych zbiorów danych, Chmury punktów i Modelowania 3D

Pamięć   8 GB lub więcej
Dysk twardy   6 GB wolnego miejsca na dysku, nie wliczając miejsca wymaganego na instalację.
Karta graficzna   1600x1050 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.
     
Uwaga: 64-bitowe systemy operacyjne są zalecane, jeśli pracujesz na dużych zbiorach danych, chmurach punktów i przy modelowaniu 3D oraz wymagane w przypadku korzystania z funkcji Dokumentacji modelu AutoCAD.
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii