Autodesk Alias Design
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/98.png

Autodesk Alias Design 2015

Precyzyjne modelowanie powierzchni

Oprogramowanie Autodesk Alias zawiera narzędzia do tworzenia powierzchni klasy A potrzebne do rzeźbienia modeli 3d, dopracowywania szczegółów i szybkiego tworzenia wysokiej jakości powierzchni produkcyjnych przy zachowaniu pełnej kontroli.
 
Innowacyjne, atrakcyjne dla konsumentów projekty, możesz tworzyć szybciej niż konkurencja. Oprogramowanie Autodesk® Alias® zwiększa możliwości procesów projektowania, dzięki narzędziom do zaawansowanego szkicowania, modelowania i wizualizacji, które pomagają zamienić pomysły w realne projekty w krótszym czasie.

Wyprzedź innych innowacyjnością

Uwalnianie kreatywności

Za pomocą wszechstronnych narzędzi oprogramowania Autodesk® Alias® Design można połączyć kreatywność z fachowością i tworzyć inspirujące formy. Ukierunkowane na niepowtarzalne, kreatywne wymagania procesu projektowania przemysłowego, oprogramowanie Alias pozwala projektantom szybko zmieniać koncepcje i rozwijać inspirujące, ergonomiczne kształty, które spełniają wszystkie wymagania funkcjonalne.

 

Przekazywanie wizji

Założenia projektowe produktów można jasno przekazywać członkom zespołu i klientom. Dzięki działającym w czasie rzeczywistym narzędziom do wizualizacji 3D i pewnej wymianie danych z inżynierskim oprogramowaniem CAD, Alias ułatwia skuteczną współpracę zespołów projektowych i inżynierów. Przekazuj pomysły i weryfikuj dane powierzchni klasy A, aby zespoły inżynierów nie musiały już poprawiać Twoich projektów. Narzędzia do wizualizacji i wymiany danych w oprogramowaniu Alias, pomagają zachować spójność projektu w całym procesie rozwoju produktu, więc można szybko podejmować i prowadzać w życie decyzje o zmianach w projekcie.
     

Doskonalenie projektów

Na wybór produktów przez konsumentów wpływają zarówno styl, jak i forma oraz funkcjonalność. Alias pomaga w rzeźbieniu modeli 3D, stanowiących doskonałe połączenie estetyki i inżynierii. Zaawansowane narzędzia przetwarzania krzywych i bezpośredniego modelowania umieszczone w spójnym środowisku oprogramowania Alias umożliwiają rzeźbienie modeli 3D, dopracowywanie szczegółów i tworzenie wysokiej jakości powierzchni przemysłowych szybko i z zachowaniem pełnej kontroli.

 

Specjalistyczne narzędzia projektowe

Oprogramowanie Alias zawiera pełny zestaw narzędzi projektowania przemysłowego, odpowiadających wymaganiom w zakresie:

 • Rozpatrywania koncepcji
 • Modelowania projektu
 • Precyzyjnego tworzenia powierzchni
 • Inżynierii odwrotnejWizualizacji i przekazywania
 • Współpracy i interoperacyjności

Rozpatrywanie koncepcji

Pełny zestaw narzędzi do szkicowania i ilustracji

Szkicuj, przekształcaj pomysły projektowe i prezentuj je w naturalnym środowisku szkicowania cyfrowego. Profesjonalne możliwości rysowania w oprogramowaniu Autodesk Alias obejmują narzędzia potrzebne do ilustrowania pomysłów, edytowania zdjęć i grafiki produkcyjnej, takie jak ołówki, markery, gumki, niestandardowe pędzle, edycję koloru czy wszechstronne narzędzia do kompozycji obrazu.

 

Edycja i modyfikacja obrazów

Ułatwione tworzenie odmian projektów. Za pomocą pełnego zestawu narzędzi do korygowania kolorów można modyfikować kolory i rozpatrywać kolory alternatywne. Oprogramowanie Alias udostępnia narzędzia do deformowania i odkształcania, umożliwiające zmianę proporcji lub charakteru obrazu oraz narzędzia do modyfikacji, umożliwiające szybkie i łatwe nanoszenie delikatnych korekt bądź radykalnych zmian.

     

Intuicyjny interfejs malarski

Z łatwością przejdziesz z innej aplikacji 2D do programu Alias i rozpoczniesz łatwiejsze, bardziej naturalne malowanie. Alias przyspiesza pracę, dając natychmiastowy dostęp do często używanych pędzli za pośrednictwem dynamicznego interfejsu z „gorącymi punktami" bezpośrednio pod kursorem. Gorące punkty łączą w sobie typowe funkcje klawiszy, dzięki czemu z klawiatury można korzystać rzadziej, skupiając się bardziej na wykonywanym zadaniu.

Zintegrowane środowisko 2D/3D

Szkice można tworzyć w skali rzeczywistej, a w celu zapewnienia wykonalności projektu, można rysować na odpowiednich danych CAD. Szybko przetwórz kilka pomysłów ze szkiców w projekty 3D, bez spędzania wielu godzin nad dopracowywaniem szczegółów modelu. Wykorzystaj elastyczność oprogramowania Alias: szkicuj, co trudno wymodelować i modeluj, co trudno naszkicować.

 

Autodesk SketchBook Designer

Oprogramowanie Autodesk® SketchBook® Designer to unikatowa, hybrydowa platforma malarsko-wektorowa, która pozwala projektantom szybko prezentować pomysły przez szkicowanie i malowanie, a następnie łatwo edytować pracę za pomocą precyzyjnych narzędzi wektorowych. Projektanci mogą łatwo eksportować dane krzywych z aplikacji SketchBook Designer do oprogramowania Alias, które umożliwia przekształcanie szkiców koncepcyjnych w projekty produktów 3D.

  
 
 

Modelowanie projektu  

Dynamiczne modelowanie kształtów

Z kształtami można eksperymentować na dowolnym etapie procesu projektowania. Modelem można szybko manipulować, rozpatrując odmiany kształtów 3D bez przebudowy geometrii albo dokonywać modyfikacji w czasie rzeczywistym na podglądzie projektu. Kształt można nadawać obiektom dynamicznie za pomocą następujących, skutecznych narzędzi:

 • Siatka — umożliwia rzeźbienie geometrii poprzez manipulowanie dostosowywaną siatką wokół obiektu.
 • Zginanie — geometrię można zaginać, używając krzywej do sterowania deformacją.
 • Skręcanie — geometrię można skręcać dookoła krzywej o jednej osi.
 • Dostosowywanie — geometrię można dostosować do kształtu innej powierzchni.
 

Rzeźbienie 3D

Powierzchnie można rzeźbić, dostosowując wierzchołki sterujące. Za pomocą narzędzi wykorzystujących krzywe, można określić kształt na jego krawędziach, a za pomocą funkcji modelowania bezpośredniego można dostosować kształt w dowolnym punkcie. Alias umożliwia zachowanie pełnej kontroli oraz uzyskanie dokładnie takiej jakości formy i powierzchni, jaka jest wymagana.

     

Elastyczne modelowanie

Korzystając z zestawu technik modelowania powierzchni, można konstruować i wizualizować dowolne formy. Oprogramowanie Autodesk Alias łączy w sobie narzędzia do szybkiego, powtarzalnego modelowania przy użyciu krzywych z możliwością bezpośredniego rzeźbienia modeli 3D.

 

Automatyczne narzędzia do modelowania

Wydajne narzędzia Autodesk Alias znacząco zmniejszają liczbę wyborów i kliknięć wykonywanych podczas typowych czynności projektowania. Oprogramowanie Alias zawiera narzędzia do szybkiego tworzenia szkiców powierzchni, łatwego wybierania i przycinania krawędzi, a nawet narzędzia automatyzujące wiele typowych zadań, takich jak tworzenie zaokrągleń kołnierzy w jednej operacji lub automatyczne generowanie odstępów między panelami.

Precyzyjne modelowanie powierzchni  

Zaawansowane narzędzia do tworzenia powierzchni

Zaawansowane narzędzia do tworzenia powierzchni zapewniają ciągłość położenia, stycznej lub krzywizny (nawet G3) z przylegającymi powierzchniami, oferując wysokiej jakości, estetyczne wyniki gotowe do produkcji.

 

Narzędzie do wyrównywania

Szybko zastosuj określone warunki brzegowe dla krzywych i powierzchni. Narzędzie do wyrównywania umożliwia skoncentrowaną, intuicyjną pracę interaktywną przy użyciu nowych funkcji matematycznych, które zapewniają optymalną konstrukcję powierzchni. Dokładnie wyrównuj powierzchnie do najwyższego poziomu ciągłości, zachowując wymaganą jakość powierzchni.

     

Zachowanie przyciętych powierzchni

Krawędzie nowych powierzchni można precyzyjnie przycinać i formować. Geometrię przyciętych powierzchni można udostępniać innym projektantom modeli, zachowując precyzję.

 

Ocena modelu

Jakość utworzonych powierzchni można zweryfikować, między innymi przeprowadzając analizę brzegów fragmentu, krzywizny i promieni. Zapewnia to zgodność geometrii z programami CAD oraz z wymaganiami produkcyjnymi. Narzędzia analityczne oprogramowania Alias pomagają w dopracowywaniu modeli dostarczając ciągle danych numerycznych i graficznych, dzięki którym można szybko weryfikować warunki powierzchni, takie jak mapy krzywizn, paski zebry i kąty zbieżności.

     

Precyzyjna kontrola nad powierzchnią

Zachowując kontrolę nad powierzchniami, można tworzyć najlżejszą i najwyższej jakości geometrię. Buduj geometrię Beziera lub NURBS, a następnie zdefiniuj liczbę odstępów oraz stopień tworzonych powierzchni.

   

Inżynieria odwrotna

Praca z zeskanowanymi danymi

Dane ze skanerów 3D można importować i konfigurować do celów wizualizacji i inżynierii odwrotnej produktów konsumenckich i modeli pojazdów. Alias pomaga w upraszczaniu i usuwaniu danych za pomocą narzędzi do cięcia, wygładzania, automatycznego wypełniania otworów i redukcji siatki. Oprogramowanie to obsługuje nawet wielkie modele z milionami wielokątów, dzięki czemu można wyodrębniać i oceniać kształty i formy.

 

Wyodrębnianie elementów

Tworzenie i aktualizowanie modeli powierzchni może trwać krócej. To specjalistyczne narzędzie umożliwia szybkie wyodrębnianie informacji o elementach z zeskanowanych danych.

     

Modelowanie hybrydowe

Do skanowanych danych można włączyć dane NURBS. Alias umożliwia ocenę i dopracowanie wynikowego modelu hybrydowego bez ponownego tworzenia powierzchni całego modelu. W ten sposób oszczędza się czas i wysiłek.

 

Rekonstrukcja powierzchni

Wieloetapowy proces wypełniania braków w zeskanowanych danych można zautomatyzować. Alias rozpoznaje krzywiznę zewnętrzną przy użyciu definiowanych przez użytkownika sekcji, generując siatkę powierzchni.

Wizualizacja i przekazywanie  

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Oprogramowanie Autodesk Alias redukuje potrzebę czasochłonnego renderowania dzięki natychmiastowym wizualnym informacjom zwrotnym. Natychmiastowe zapisywanie obrazów w wysokiej rozdzielczości z każdego okna modelowania bez uruchamiania pełnego renderingu programowego. Dzięki modelom cieniowania można zwiększyć realizm oraz ocenić powierzchnie i formy projektu. Oprogramowanie obsługuje kolory materiałów, tekstury, blask, żarzenie, wypukłości i przesunięcia.

 

Praca z odnośnikami

Menedżer odnośników umożliwia zespołom przeglądanie ogromnych ilości geometrii 3D oraz bezpośrednią interakcję ze szczegółowymi modelami cyfrowymi przy zachowaniu wydajności interaktywnej. Wykorzystaj możliwości szybkiego ładowania i alternatywnego cieniowania — takie jak cieniowanie diagnostyczne, przezroczystość i wizualizacja przecięć — aby tworzyć i porównywać różne wersje projektu do przeglądania przez inżynierów i projektantów.

     

Fotorealistyczne renderingi

Dzięki funkcjom fotorealistycznego renderingu Alias umożliwia tworzenie obrazów do prezentacji drukowanych, wideo, animacji i interaktywnych. Funkcje renderowania z rzucaniem i śledzeniem promieni w programie Alias uwzględniają obliczenia techniki ambient occlusion (miękkie cienie) oraz obsługują HDRI w celu zwiększenia realizmu.

 

Wbudowane środowiska i oświetlenie

Prezentuj projekty produktów w postaci interaktywnych wizualizacji 3D w czasie rzeczywistym. Renderuj cienie z wielokierunkowych źródeł oświetlenia, wykorzystaj technikę ambient occlusion i miękkie cienie lub użyj HDRI jako źródła światła w celu uzyskania bardziej realistycznych obrazów do oceny i prezentacji. Oprogramowanie Autodesk Alias obsługuje środowiska geometryczne z wbudowanym oświetleniem i odbiciami HDRI, co pozwala łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć olśniewające wizualizacje produktów z realistycznymi ustawieniami.

     

Narzędzia opisowe

Projekty można łatwo oceniać i przeglądać. Korzystać można z całej przestrzeni ekranu, używając tylko niezbędnych aspektów interfejsu. Alias udostępnia pełny zestaw narzędzi do opisu, w tym zakładki, funkcje pełnoekranowe, ołówki i markery.

   

Współpraca i interoperacyjność  

Interoperacyjność oprogramowania Autodesk

Łatwiejsza współpraca między projektantami i inżynierami, używającymi aplikacji Autodesk® wykorzystującymi format DWG®, takimi jak oprogramowanie AutoCAD®. Dwukierunkowa interoperacyjność Alias i Autodesk® Inventor® pozwala użytkownikom oprogramowania Alias bezpośrednio odczytywać dane programu Inventor, zaś użytkownikom programu Inventor bezpośrednio odczytywać natywne pliki .wire aplikacji Alias, w tym dane powierzchni, powłok, brył i krzywych. Użytkownicy programu Autodesk® 3ds Max® Design mogą teraz importować pliki .wire bezpośrednio do 3ds Max Design jako obiekty Bodies, zachowując nazwy obiektów, hierarchie, warstwy i nazwy materiałów.

 

Weryfikacja modelu

Bridge concept design and manufacturing with improved sharing of your design data. Autodesk® Inventor® Fusion software expands the capabilities of Alias for validating, repairing, and making models CAD-ready for engineering. Inventor Fusion helps make it easier to test geometry created in Alias software to predict and diagnose problems when transferring to CAD systems, such as Autodesk Inventor, SolidWorks, and Pro/ENGINEER.

     

Niezawodna wymiana danych

Dane cyfrowych projektów można wymieniać z zespołami inżynierskimi za pomocą szybkich, wysokiej jakości translatorów CAD, przy użyciu standardowych w branży formatów, takich jak DXF™, IGES i STEP. Oprogramowanie Alias można zintegrować z łańcuchem używanych narzędzi i translatorami danych Autodesk® DirectConnect, wymieniając dwukierunkowo dane przy użyciu pakietów oprogramowania CAD, takich jak CATIA®, UG® NX**, Pro/ENGINEER®, PTC Granite®, JT i SolidWorks®.

 

Szybkie tworzenie prototypów

Na podstawie modeli cyfrowych można sprawniej budować prototypy fizyczne. Dzięki funkcji szybkiego tworzenia prototypów można opracowywać i dopracowywać projekty przed przekazaniem ich do produkcji. Można drukować trójwymiarowo przy użyciu formatu STL do stereolitografii, a także eksportować dane do obrabiarek sterowanych komputerowo (CNC). Oprogramowanie Alias obsługuje drukowanie 3D w kolorze przy użyciu formatu plików ZPR (tylko system Windows®).

     

Format plików DWF

W programie Alias można jednym kliknięciem tworzyć pliki DWF™. Format DWF chroni integralność projektu i umożliwia precyzyjne publikowanie, renderowanie oraz drukowanie nawet najbardziej złożonych modeli cyfrowych.

   
  Alias DesignAlias Surface Alias Automotive 
 Pełny zestaw narzędzi do szkicowania i ilustracji  +   +
 Modelowanie hybrydowe   +
 Rekonstrukcja powierzchni   +
 Wizualizacja w czasie rzeczywistym +
 Wbudowane środowiska i oświetlenie +
 Fotorealistyczny rendering +
 Narzędzia opisowe  
 Praca z odnośnikami
 Interoperacyjność oprogramowania Autodesk
 Niezawodna wymiana danych
  Format plików DWF™
 Szybkie tworzenie prototypów
 Wyodrębnianie elementów  
 Praca z zeskanowanymi danymi  
Ocena powierzchni  
 Intuicyjny interfejs malarski  
 Zintegrowane środowisko 2D/3D  
 Autodesk® SketchBook® Designer  
 Dynamiczne modelowanie kształtów  +
 Elastyczne modelowanie  +
 Rzeźbienie 3D  +
 Automatyczne narzędzia do modelowania  +
Zaawansowane narzędzia do tworzenia powierzchni    +
 Precyzyjna kontrola nad powierzchnią    +
 Zachowanie przyciętych powierzchni    +
 Narzędzie do wyrównywania    +
 Autodesk® Inventor® Fusion  +  

Wymagania dla: Autodesk Alias Design, Autodesk Alias Surface i Autodesk Alias Automotive 2015

 • Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP Professional lub XP Professional x64®, lub Apple® Mac OS® X 10.6.2 lub nowszy
 • Procesor 2 GHz Intel® lub AMD Opteron®2 GB RAM, rekomendowane 4 GB lub więcej
 • 4.5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Zgodna karta graficzna NVIDIA® lub ATI z minimum 256 MB pamięci RAM*
 • DVD-ROM
 • Myszka z 3 przyciskami
 • Do szkicowania tablet Wacom™
 • .NET 4.0 framework

Zobacz więcej informacji na temat dedykowanego sprzętu.

*Dla zaawansowanych efektów graficznych karta graficzna musi wspierać specyfikację OpenGL® 2.0.  

 Zobacz więcej informacji na temat dedykowanego sprzętu.

*Dla zaawansowanych efektów graficznych karta graficzna musi wspierać specyfikację OpenGL® 2.0.  

Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii