AutoCAD LT
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/AutoCAD LT 2017.jpg

Autodesk AutoCAD LT 2017

Projektuj jeszcze lepiej

Przyspiesz pracę za pomocą oprogramowania do rysowania 2D AutoCAD LT® dla systemów Windows i Mac OS X. Udostępniaj dokładną dokumentację dzięki niezawodnej technologii TrustedDWG™. Połącz proces roboczy w oprogramowaniu CAD 2D ze zintegrowanym komputerem, chmurą i mobilnymi rozwiązaniami AutoCAD.

AutoCAD LT 2017 to:

 

W najnowsze odsłonie nastawiony jest na:

 • Tworzenie projektów i ulepszenie współpracy dzięki innowacyjnym narzędziom.
 • Współdzielenie w zespole pracy projektowej poprzez publikację danych w chmurze.
 • Zarządzanie aktualizacjami za pomocą aplikacji dostępnych na urządzenia mobilne.
 
 • szybsze, bardziej precyzyjne narzędzia
 • import plików PDF
 • udostępnianie widoków projektu

Program AutoCAD LT może pomóc:

   
 • Zbudować modele 3D w oparciu o rysunek dwuwymiarowy
 • Uczestniczyć w cyklu BIM (Building Information Material) lub projektowaniu mechanicznym 3D CAD
 • Tworzyć widoki 3D projektowanych elementów
 • Tworzyć szczegółową dokumentację, która na bieżąco jest aktualizowana
  Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści z zastosowania oprogramowania AutoCAD LT, skontaktuj się z nami już dziś.

 

Przeczytaj sprawdź i porównaj najnowszą wersję AutoCAD LT ze swoją. Dowiedz się jakie korzyści czekają na Ciebie w nowej wersji 2017. Teraz możesz ją mieć nawet za 1 EUR dziennie!

 

Złóż zamówienie już teraz!

 

lub skontaktuj się z naszym oddziałem i dowiedz się więcej.

 

 

 

 

Nowe

     

Import plików PDF

Import plików PDFFormat pdf stał się bardziej kompatybilny z aplikacją AutoCAD. Możliwy jest import geometrii z pliku pdf i włączenie zawartości do rysunku jako rozpoznawalne elementy geometryczne.

 

Udostępnianie widoków projektu

Udostępnianie widoków projektuMożna udostępniać widoki pracy projektowej poprzez chmurę.
Użytkownicy przeglądający nie potrzebują logować się ani posiadać programu. Ponadto nie mogą modyfikować plików.

     

Inteligentne oznaczanie na rysunku

Inteligentne oznaczanie na rysunkuMożna tworzyć linie symetrii (środkowe) obiektów z dodatkową funkcjonalnością.
Kiedy obiekty powiązane będą przenoszone linie wymiarowe będą aktualizować się automatycznie.

 

Aplikacje Autodesk na urządzenia mobilne

Aplikacje Autodesk na urządzenia mobilneUżytkownik otrzymuje dostępne ostrzeżenia o aktualizacjach bez wpływu na pracę bieżącą.
Ćwiczenia wideo mogą pomóc w poznawaniu nowych funkcji programu.
W oparciu o bibliotekę różnych rozwiązań oraz dostępne podpowiedzi użytkownik może rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

     

Funkcje rozbudowane

Narzędzia migracji

Narzedzia migracji w AutoCADUżytkownik może w prosty sposób przenosić swoje ustawienia i pliki z wcześniejszych wersji programu. Ustawienia zdefiniowane są automatycznie wykrywane a użytkownik ma możliwość swobodnego wyboru.
 

Okna z parametrami wywoływanych komend

Okna komendNowa funkcjonalność pozwala przyciągać wczytany model korzystając z ustawień lokalizacji.
 

FUNKCJE

Precyzyjnie dokumentuj swoje rysunki CAD 2D

         
   
         
Wyjątkowe wrażenia wizualne
Wyraźniejsze wyświetlanie rysunków.
  Ulepszone pliki PDF
Pliki PDF charakteryzują się mniejszymi rozmiarami, rozszerzonymi opcjami wyszukiwania i lepszym działaniem.
  Inteligentne wymiarowanie
Wymiaruj w oparciu o zawartość rysunków.
         
Monitor zmiennych systemowych    
         
Monitor zmiennych systemowych
Zapobiegaj wprowadzaniu niepożądanych zmian w swoich preferencjach systemowych.
  Źródła danych projektu
Korzystaj z połączenia intranetowego, internetowego lub z chmurą.
  Technologia TrustedDWG
Zachowywanie i zabezpieczanie rysunków dzięki technologii TrustedDWG™.
 
       
    Zaawansowana pomoc techniczna
         
Poprawiony interfejs
Zmodernizowany interfejs, który usprawnia proces projektowania.
  AutoCAD LT 2016 na komputery Mac
Nowe funkcje obejmują mapowanie ścieżki XREF, wybór opcji Express Tools oraz ulepszone pliki PDF.
  Rozszerzona pomoc techniczna
Priorytetowa pomoc techniczna przez telefon lub czat i wiele więcej.
         
Import plików PDF   Udostępnianie widoków projektu   Aplikacja pulpitu Autodesk
         
Import plików PDF
Pliki PDF zostały dodane do formatów importowania plików.
  Udostępnianie widoków projektów
Publikuj rysunki CAD 2D w chmurze.
  Aplikacja pulpitu Autodesk
Zarządzaj wszystkimi aktualizacjami oprogramowania z jednej aplikacji.
         
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka   Udoskonalone narzędzia migracji   Okna dialogowe z możliwością zmiany rozmiaru
         
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka
Twórz je i edytuj szybko i bardziej intuicyjnie.
  Udoskonalenia narzędzi migracji
Prosty sposób migracji niestandardowych ustawień i plików.
  Okna dialogowe z możliwością zmiany rozmiaru
Wyświetl więcej informacji w oknach dialogowych bez konieczności przewijania.
         
Aplikacja AutoCAD 360 Pro        
         
AutoCAD 360 Pro
Rysuj, edytuj i wyświetlaj rysunki CAD na urządzeniu przenośnym.
       
Produkty

AutoCAD LT 2017

AutoCAD LT 2017

AutoCAD LT 2016

AutoCAD LT 2016

AutoCAD LT 2015

AutoCAD LT 2015

AutoCAD LT 2014

AutoCAD LT 2014

 

Funkcje

INTERAKCJA Z UŻYTKOWNIKIEM
Uchwyty wielofunkcyjne + + + +
Ukrywanie i izolowanie obiektów + + + +
Szyki skojarzone + + + +
Opcje wiersza poleceń obsługiwane kliknięciem + + + +
Podgląd edycji właściwości + + + +
Karty plików + + + +
Inteligentny wiersz poleceń + + + +
Karta Start + + +  
Znajdowanie funkcji w celu uzyskania pomocy + + +  
Ciemny motyw + + +  
Galeria wstążki + + +  
Ulepszona grafika 2D + + +  
Wybór za pomocą narzędzia Lasso + + +  
Podgląd poleceń + +    
Rzutnie obszaru modelu o zmiennej wielkości + + +  
Wyróżnianie nowych funkcji +      
UPROSZCZONY
Inteligentne wymiarowanie + +    
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka +      
Udoskonalenia chmurki wersji + +    
Udoskonalenia związane z formatem PDF + +    
Optymalizacja plików wyjściowych PDF + +    
Narzędzia indeksów górnych i dolnych tekstu wielowierszowego + + +  
Wyrównanie tekstu + + +  
Narzędzia do pomiarów geometrycznych + + + +
Wykrywanie naciśnięcia klawisza Caps Lock + + +  
Publikowanie/podkłady PDF + + + +
Przezroczystość obiektów i warstw + + +  
Gładkie połączenie krzywych + + + +
Przekreślony tekst + + + +
Edycja wielu wzorów kreskowania obiektu + + + +
Automatyczne wypunktowanie i numerowanie + + +  
Uzgadnianie właściwości tekstu wielowierszowego + + +  
POŁĄCZONY
Udostępnianie widoków projektów +      
Import/eksport/podkłady DGN 8 + + + +
Konwertowanie plików DWG + + + +
A360 łączność + + + +
Układ współrzędnych geopozycjonowania i usługa Live Maps + + + +
Import plików PDF +      
Aplikacja mobilna AutoCAD 360 +      
Rozszerzona pomoc techniczna +      
PERSONALIZACJA
Udoskonalenia narzędzi migracji +      
Możliwość dostosowywania interfejsu użytkownika (CUI) + +    
Efekt wyboru (ustawienia) + +   +
Transfer licencji online + + + +
Resetowanie migracji + + + +
Wiele ścieżek wyszukiwania plików wydruku + + + +
Dostosowanie i synchronizacja plików + + + +
Kontrola bezpieczeństwa plików + + +  
Menedżer aplikacji Autodesk   + +  
Aplikacja pulpitu Autodesk +      
Monitor zmiennych systemowych + +    

 

Produkty

AutoCAD LT 2017

AutoCAD LT 2017

AutoCAD 2017

AutoCAD 2017

Autodesk AutoCAD Revit LT Suite

AutoCAD Revit LT Suite

Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite

 Inventor LT Suite

OPIS

 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Modelowanie 3D i współpraca
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Narzędzia modelowania BIM w 3D
 • Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji
 • Projektowanie CAD elementów mechanicznych w 3D
 

Funkcje

UPROSZCZONA
Obsługa typowych formatów plików  +   +  + +
Uchwyty wielofunkcyjne  +  + + +
Wiersz poleceń  +  + + +
Przezroczystość obiektów i warstw  +  +  +  +
Palety narzędzi  +  + + +
Bloki dynamiczne  +  +  +   + 
Menedżer zestawów arkuszy / menedżer projektu  +  +  +  +
Narzędzie Content Explorer  +  +  +   + 
Udoskonalenia chmurki wersji  +  +  +  +
Inteligentne wymiarowanie  +  + + +
Ulepszone pliki PDF  +  +  +  +
Monitor zmiennych systemowych  +  +  +  +
Karty plików   +   +  + +
Wiązania parametryczne    +  + +
Automatyczne tworzenie widoku    +  + +
Automatyczne widoki przekroju    +  + +
Narzędzia Express Tools    +    
Widoki: podstawowy, szczegółowy, rzut i przekrój    +    
Wyodrębnianie danych do tabel    +    
Wymiarowanie automatyczne     + +
Automatyczne zestawienia     +  
Przedmiar materiałów     +  
Integracja z GPS        
Wyszukiwanie funkcji w pomocy + +    
Karta Start + +    
Wyróżnianie nowych funkcji + +    
Inteligentne linie środkowe i znaczniki środka + +    
INNOWACYJNOŚĆ
Wyjątkowe wrażenia wizualne + + +  +
Szyki skojarzone  +  + +  +
Modelowanie brył/powierzchni/siatki 3D   + +  +
ViewCube   + +  +
Style wizualne   + +  +
Materiały   + +  +
Oświetlenie   + +  +
Renderowanie   + +  +
Modelowanie 3D   + +  +
Elementy sterujące w obszarze rysunku   +    
Import plików SKP   +    
Obróbka rzeczywistych danych przestrzennych   +    
Wizualizacje 3D w czasie rzeczywistym     +
Warianty projektowe     +  
Narzędzia do szkicowania i projektowania koncepcyjnego        
Smartpen        
Ulepszona grafika 2D + +    
Ulepszona grafika 3D   +    
POŁĄCZONY
Technologia TrustedDWG™ + + + +
A360 + + + +
Konwertowanie plików DWG™ + + + +
Układ współrzędnych położenia geograficznego i mapy online + + + +
Połączenie z rozwiązaniami przechowywania danych firm trzecich + + + +
Pliki DGN – import/eksport/podkład + + + +
Importuj dane CAD z produktów firm trzecich   + + +
Drukowanie 3D   +   +
3D Print Studio   +    
Pomoc techniczna w trybie offline        
Udostępnianie widoków projektów + +    
Modele odniesienia Navisworks   +    
Import plików PDF + +    
Lokalizacja modelu koordynacji względem obiektu   +    
PERSONALIZACJA
Łatwy w użyciu interfejs + + + +
Obsługa dostosowywania interfejsu CUI + + + +
Narzędzie do transferu licencji online + + + +
Bezpieczne wczytywanie + + + +
Migracja ustawień niestandardowych + + + +
Interfejs programów użytkowych   + + +
Współpraca w chmurze w czasie rzeczywistym   +    
Aplikacje Autodesk Exchange Apps   +    
Licencje sieciowe   +    
Rejestrator operacji   +    
Narzędzia standardów CAD   +    
Aplikacja pulpitu Autodesk +      
Udoskonalenia narzędzi migracji + +    

 

Wymagania systemu dla AutoCAD LT 2017

System operacyjny  
 • Microsoft® Windows® 10 (desktop OS)
 • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355
 • Microsoft Windows 7 SP1
Procesor   1 GHz lub szybszy 32-bit (x86) or 64-bit (x64) procesor
Pamięć   2 GB (zalecane 4 GB)
Rozdzielczość ekranu   1360x768 (1600x1050 or higher recommended) with True Color.
125% Desktop Scaling (120 DPI) or less recommended.
Karta graficzna   Windows display adapter capable of 1360x768 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.
Dysk twardy   Instalacja 4 GB
Pointing Device   MS-Mouse compliant
Digitizer   WINTAB support
Media (DVD)   Download and installation from DVD
Browser   Windows Internet Explorer® 9.0 (or later)
.NET Framework   .NET Framework Version 4.6
ToolClips Media Player   Adobe Flash Player v10 or up
Dodatkowe wymagania dla dużych zbiorów danych   Zalecane są 64-bitowe systemy operacyjne, jeśli pracujemy z dużymi zbiorami danych
Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii