Product Design Suite
http://test.cadsoft.pl/uploads/images/produkty/product-design-suite-2016-480px.jpg

Autodesk Produkt Design Suite

Dostarczanie innowacyjnych projektów 3D

Pakiet Product Design Suite to wszechstronne rozwiązanie do projektowania produktów 3D, które zawiera narzędzia do tworzenia symulacji i wizualizacji, współpracy i prototypowania cyfrowego obejmujące cały proces inżynieryjny.

 

Dla kogo jest Produkt Design Suite?

Projektowanie inżynieryjne

 

Projektowanie koncepcyjne

 • Ponowne wykorzystanie danych inżynieryjnych
 • Szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w projekcie produktu
 • Szybkie i łatwe wprowadzanie zmian w projekcie produktu
 
 • Łatwe i szybkie modelowanie naturalnych kształtów
 • Precyzyjne manipulowanie geometrią

Inżynieria sprzedaży

 

Analiza sprzedaży

 • Sprawdzanie koncepcji w czasie rzeczywistym
 • Tworzenie renderingów o jakości filmowej
 • Współpraca przy użyciu danych inżynieryjnych
 
 • Oszczędność przez zmniejszenie liczby prototypów fizycznych
 • Oszczędność czasu dzięki zautomatyzowanej symulacji w chmurze
 • Wytwarzanie zrównoważonych i ekonomicznych produktów

Wydajność projektowania inżynieryjnego

 

   
         

Projektowanie, testowanie i wytwarzanie w jednym 

  Projektowanie zespołów 3D   Projektowanie konstrukcji blachowych
 PREMIUM, ULTIMATE Z SUBSKRYPCJĄ    PREMIUM, ULTIMATE    PREMIUM, ULTIMATE
Rozwijaj produkty za pomocą Fusion 360 w chmurze.    Twórz dane, kontroluj je i zarządzaj nimi.   Twórz złożone części konstrukcji blachowych.
         
   
         
Projektowanie części z tworzyw sztucznych   Odlewanie, obróbka i tłoczenie   Tworzenie dowolnych kształtów modelowania
 PREMIUM, ULTIMATE    ULTIMATE    PREMIUM, ULTIMATE
Połącz narzędzia Alias i Inventor.   Zautomatyzuj projektowanie form wtryskowych.   Modeluj naturalne kształty i procesy parametryczne.

Wydajność projektowania inżynieryjnego

    Praca z dużymi zespołami
         
Projektowanie 3D elementów mechanicznych 
PREMIUM, ULTIMATE 
Twórz komponenty na podstawie istniejących danych.
  Modelowanie 3D części
PREMIUM, ULTIMATE
Modeluj części przy użyciu narzędzi do bezpośredniej manipulacji.
  Praca z dużymi zespołami
PREMIUM, ULTIMATE
Skróć czas otwierania pliku.
         
   
         
Projektowanie 3D elementów mechanicznych 
ULTIMATE
Dodawaj komponenty elektryczne.
  Automatyzacja/projektowanie w oparciu o reguły
PREMIUM, ULTIMATE 
Uprość ponowne wykorzystywanie komponentów i skoncentruj się na koncepcji projektu.
  Przebiegi rurek i rur 
ULTIMATE 
Usprawnij projektowanie elementów trasowanych.
         
   
         
Narzędzie Mockup 360 
PREMIUM, ULTIMATE
Użyj narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym.
  Biblioteka komponentów elektrycznych 2D/3D
PREMIUM, ULTIMATE
Wstawiaj części elektryczne 3D w programie Inventor.
  Bezpośrednia edycja geometrii
PREMIUM, ULTIMATE
W prosty sposób manipuluj rodzimą lub zaimportowaną geometrią.
         
   
         
Kontrola wiązań szkicu
PREMIUM, ULTIMATE
Tryb wyłączania upraszcza pracę z wiązaniami.
  Niestandardowa tablica Narzędzia główne programu Inventor
PREMIUM, ULTIMATE
Łatwo uzyskuj dostęp do często wykonywanych zadań.
  Wyszukiwanie w samouczkach za jednym kliknięciem
PREMIUM, ULTIMATE
Uzyskuj dostęp do samouczków i wyszukuj za jednym kliknięciem.

 

Udostępnianie dokumentacji i danych

    Inteligentne rysunki układu panelu
         
Narzędzia do kreślenia inżynieryjnego i tworzenia dokumentacji
PREMIUM, ULTIMATE
automatyzuj tworzenie dokumentacji projektu.
  Rodzima obsługa plików DWG
PREMIUM, ULTIMATE
Wykorzystaj zgodność operacyjną plików CAD.
  Inteligentne rysunki układu panelu
ULTIMATE
Automatyzuj elementy elektryczne na rysunkach układu panelu.
         
Generowanie zestawienia komponentów (BOM)     Projekty układów, przepływy, przejścia
         
Generowanie zestawienia komponentów (BOM)
PREMIUM, ULTIMATE
Zestawienia komponentów (BOM) są aktualizowane w miarę wprowadzania zmian w projekcie.
  Weryfikacja projektów i współpraca na dużą skalę
PREMIUM, ULTIMATE
Program Navisworks usprawnia projektowanie i współpracę.
  Projekty układów, przepływy, przejścia
ULTIMATE
Udostępniaj uproszczone modele cyfrowe odpowiednim osobom.
         
Zgodność operacyjna modelowania informacji o budynku (BIM)     Automatyczna organizacja projektu
         
Zgodność operacyjna modelowania informacji o budynku (BIM)
PREMIUM, ULTIMATE
Upraszczaj modele dzięki zgodności BIM.
  Własne translatory CAD
PREMIUM, ULTIMATE
Łatwo konwertuj i udostępniaj pliki CAD.
  Automatyczna organizacja projektu
PREMIUM, ULTIMATE
Śledź, znajduj i organizuj dane projektowe.
         

 

Symulacja produktu i sprawdzanie poprawności projektu

Wykrywanie kolizji na poziomie obiektu   Symulacja sekwencji instalowania/rozbiórki   Praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa
         
Wykrywanie kolizji na poziomie obiektu
ULTIMATE
Wykrywaj i eliminuj kolizje w projekcie.
  Symulacja sekwencji instalowania/rozbiórki
ULTIMATE
Symuluj budynki w 5D (3D + czas + koszt).
  Praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa
PREMIUM, ULTIMATE
Wykonuj złożone obliczenia i skróć czas potrzebny na uzyskanie rozwiązania.
         

 

Wizualizacja i projektowanie koncepcyjne

Elastyczne modelowanie produktów   Sprawdzanie koncepcji projektowych w programie AutoCAD   Renderowanie i animacja 3D o kinowej jakości
Elastyczne modelowanie produktów
ULTIMATE
Wizualizuj formy za pomocą narzędzi do modelowania produktów.
  Sprawdzanie koncepcji projektowych w programie AutoCAD
PREMIUM, ULTIMATE
Korzystaj z dostępnych w programie AutoCAD narzędzi do szkicowania i narzędzi układu.
  Renderowanie i animacja 3D o kinowej jakości
ULTIMATE
Używaj programu 3ds Max do tworzenia wizualizacji.
         

Dołączone oprogramowanie

Product Design Suite 2016  

Product Design Suite 2016 Pemium

Premium

 

Product Design Suite 2016 Ultimate

Ultimate

Autodesk InventorInventor

Szybciej projektuj lepsze produkty dzięki łatwemu w użyciu oprogramowaniu do projektowania elementów mechanicznych CAD 3D i do tworzenia dokumentacji produktu.

     

Inventor ProfessionalInventor Professional

Projektuj, wizualizuj i symuluj produkty, korzystając z oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, symulowania produktów oraz narzędzi.

     

Fusion 360Fusion 360

Poznaj nowe podejście do projektowania elementów przemysłowych i mechanicznych 3D.

   
AutoCAD
AutoCAD

Przyspiesz tworzenie dokumentacji, dziel się pomysłami i zgłębiaj koncepcje 3D dzięki rozbudowanym narzędziom do projektowania i dokumentacji.

   
AutoCAD Mechanical
AutoCAD Mechanical

Pobierz program AutoCAD oraz znormalizowane części i narzędzia do automatyzowania zadań projektowania mechanicznego CAD.

   
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Raster Design

Dodaj do oprogramowania AutoCAD wydajną edycję rastrową i narzędzia do konwersji grafiki rastrowej na wektorową.

   
ReCap
ReCap

Rejestruj rzeczywiste dane i integruj je bezpośrednio z procesem projektowania za pomocą oprogramowania i usług ReCap do przechwytywania stanu rzeczywistego.

   
Vault Basic
Vault Basic

Zarządzaj danymi CAD, śledź je i organizuj bezpośrednio ze swojego oprogramowania projektowego.

   
3ds Max Design
3ds Max Design

Twórz kinowej jakości wizualizacje i animacje z modeli CAD, aby ułatwić promowanie i sprzedaż swoich projektów.

   
Navisworks Simulate
Navisworks Simulate

Integruj modele w celu usprawnienia współpracy w obrębie zespołu, symuluj kolejność tworzenia konstrukcji oraz popraw weryfikację produktu.

     
Navisworks Manage
Navisworks Manage

Zintegruj dane z wielu źródeł, aby ułatwić przegląd i ocenę całego projektu, współpracę podczas jego tworzenia i wizualizację.

     
AutoCAD Electrical
AutoCAD Electrical

Używaj opartych na standardach symboli i narzędzi z programem AutoCAD, aby zautomatyzować typowe zadania CAD w ramach inżynierii elektrycznej.

     
Showcase
Showcase

Usprawnij weryfikację projektów, przekształcając w łatwy sposób dane CAD w interesujące obrazy i prezentacje.

   

Alias DesignAlias Design

Twórz i prezentuj projekty 3D od koncepcji do ostatecznego wykończenia.

     

 

Porównanie z produktami Inventor, AutoCAD Mechanical

 PRODUKTY

 

Product Design Suite Ultimate 2016

Product Design Suite Ultimate 2016

 

Inventor Professional

Inventor Professional 2016

 

AutoCAD Mechanical

AutoCAD Mechanical 2016

WYDAJNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA INŻYNIERYJNEGO

           
Prototypowanie cyfrowe   +   +    
Łatwe w obsłudze projektowanie 3D elementów mechanicznych   +   +    
Projektowanie części i zespołów 3D   +   +    
Swobodne modelowanie   +   +    
Edycja bezpośrednia   +   +    
Automatyzacja/projektowanie w oparciu o reguły   +   +    
Biblioteka części w katalogu/zakupionych/znormalizowanych   +   +    
Odlewanie, obróbka i tłoczenie   +   +    
Projektowanie części z tworzyw sztucznych   +   +    
Makiety cyfrowe 3D do współpracy w czasie rzeczywistym   +   +    
Projektowanie konstrukcji blachowych   +   +    
Projektowanie ram i konstrukcji spawanych   +   +    
Projektowanie układów elektrycznych/przebiegów rur i rurek   +   +    
Zintegrowane projektowanie elementów mechanicznych i elektrycznych   +        
Inżynieria elektryczna   +        
WIZUALIZACJA I PROJEKTOWANIE KONCEPCYJNE            
Wizualizacja projektu w czasie rzeczywistym   +   +    
Sprawdzanie koncepcji projektowych w programie AutoCAD   +        
Renderowanie i animacja 3D o kinowej jakości   +        
Fotorealistyczne renderowanie i prezentacje   +        
SYMULACJA PRODUKTU I SPRAWDZANIE POPRAWNOŚCI PROJEKTU            
Narzędzia związane z chmurami punktów   +   +   +
Analiza metodą elementów skończonych (MES) na poziomie zespołów   +   +    
Symulacja dynamiczna na poziomie zespołów   +   +    
Praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa   +   +    
Optymalizacja parametryczna oparta na chmurze   +   +    
Wpływ wyboru materiałów na koszt   +   +    
Wykrywanie kolizji na poziomie zespołu   +   +    
Sprawdzanie możliwości produkcji   +   +    
Symulacja sekwencji instalowania/rozbiórki   +   +    
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI I DANYCH            
Profesjonalne narzędzia do kreślenia i tworzenia dokumentacji   +   +   +
Rodzima obsługa plików DWG™   +   +   +
Obsługa standardów międzynarodowych   +   +   +
Oznaczanie plików DWG, DWF™ i PDF   +   +   +
Konfigurowalne zabezpieczenia danych   +   +   +
Udostępnianie projektów 3D na urządzeniach przenośnych i w trybie online   +   +   +
Wielu użytkowników/projektowanie współbieżne   +   +   +
Automatyczna organizacja projektu   +   +   +
Łatwe administrowanie   +   +   +
Generowanie zestawień komponentów   +   +   +
Automatyczne tworzenie widoku rysunku   +   +    
Wymiana danych BIM   +   +    
Własne translatory   +   +    
Inteligentne rysunki układu panelu   +        
Weryfikacja projektów i współpraca na dużą skalę   +        
Projekty układów, przepływy, przejścia   +        

 

Wymagania systemowe dla Autodesk Product Design Suite 2016

AUTODESK PRODUCT DESIGN SUITE 2016 - wszystkie edycje
System   Zalecane
64-bit Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1 or Windows 8.1

Minimum
64-bit Microsoft® Windows® 7 with Service Pack 1

 

CPU   Zalecane
Intel® Xeon® E3 or Core i7 or equivalent, 3.0 GHz or greater

Minimum
64-bit Intel® or AMD, 2 GHz or faster
Pamięć   Zalecane
16 GB RAM ¹ or more
250 GB free disk space or more

Minimum
8 GB RAM for less than 500 part assemblies ¹
100 GB free disk space
Grafika   Zalecane
Microsoft® Direct3D 11® capable graphics card or higher ²

Minimum
Microsoft® Direct3D 10® capable graphics card or higher ²

Wyjątek
OpenGL 3.0 or higher is required for Autodesk® ReCap®

 

Więcej informacji i szczegółowe specyfikacje znajdziesz na stronie Autodesk.

Jestem zainteresowany
     
Imię i nazwisko*
Stanowisko
Firma
Adres
Miasto
Kod pocztowy
Telefon*
E-mail*
Uwagi

Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

Zobacz inne produkty z tej kategorii